POLONTEX S. A.-ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą firmy członkowskiej RIPH w Częstochowie – Polontex S.A. największym w Polsce producentem tkanin i dzianin. Firma Polontex S.A. renomowana firma przemysłu włókienniczego, informuje, iż obecnie realizuje międzynarodowy projekt pn: „Innowacyjne apretury do powlekania lub napawania tkanin, przygotowujące pod druk cyfrowy …

W „EUROPERSPEKTYWACH” O WODOCIĄGACH I MPK

Zarząd oraz Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie pragną polecić wywiady, które ukazały się w najnowszym numerze miesięcznika „Europerspektywy” W pierwszej rozmowie  Mariusz Sikora, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, opowiadał o inwestycjach dokonanych w ostatnim czasie w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, którego priorytetem jest modernizacja infrastruktury w …

UWAGA! MIJA TERMIN DOKONYWANIA WPISU DO BAZY DANYCH O ODPADACH

Pod adresem bdo.mos.gov.pl jest już dostępna internetowa Baza Danych o Odpadach (BDO). Do jej uzupełniania zobowiązani są marszałkowie województw, ale dopiero na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis. 6-miesięczny termin na ich przesłanie dotyczy m.in. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i …

KOMUNIKAT. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie informuje iż Prezydent Miasta Częstochowy wydał wykaz, zawierający listę nieruchomości, będących w posiadaniu Miasta Częstochowy oraz Skarbu Państwa, które są przeznaczone do sprzedaży w drugim półroczu 2018 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta …

PROŚBA O UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY O RYNKU PRACY

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc. Jej miejsce ma zastąpić nowa ustawa o rynku pracy, która ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Głównym celem zmian w obowiązujących regulacjach …

ANKIETA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA FIRM RODZINNYCH W POLSCE

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, prowadzi obecnie czynności kontrolne na terenie kilkunastu urzędów w Polsce, mające na celu zbadanie czy właściwe organy skutecznie likwidują bariery w rozwoju firm rodzinnych w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (MŚP) Kluczowym elementem kontroli jest badanie ankietowe prowadzone wśród firm rodzinnych na terenie kraju, …

OBCHODY DNIA PRZEDSIĘBIORCY

Zarząd oraz Rada Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie pragnie zaprosić wszystkich swoich członków do wzięcia udziału w obchodach Dnia Przedsiębiorcy organizowanych przez Komitet KIG ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy. Tegoroczna odsłona Dnia Przedsiębiorcy zostanie połączona z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość odbędzie się 20 września w …

CZĘSTOCHOWA PRZYJAZNA DLA BIZNESU.

Częstochowa odniosła zwycięstwo w tegorocznej edycji rankingu „10. Najbardziej Innowacyjnych Miast w Polsce”, prestiżowego magazynu „Forbes”. Miasto zostało wyróżnione m. in. za innowacyjny program Teraz Lepsza Praca, uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości, pracodawców tworzących lepsze miejsca pracy (czyli minimum 150% płacy minimalnej i 80% załogi na umowach o pracę); …