SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH – SPOTKANIE TEMATYCZNE – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, którego tematyka będzie poświęcona SUKCESJI W FIRMACH JEDNOOSOBOWYCH. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2018r. o godz. 12.00 w Restauracji MANZONI Ristorante Italiano Restauracja Włoska Częstochowa mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 18/20 w Częstochowie. Prelegentem spotkania będzie adw. dr hab. Robert …

POSIEDZENIE KAPITUŁY LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI RIG W KATOWICACH

W dniu 20 listopada w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Członków Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji. Ideą RIG w Katowicach w przyznawaniu Laurów jest nagradzanie ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firmy, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej …

XII GIEŁDA PROMOCJI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej przypominamy i serdecznie zapraszamy do udziału w XII GIEŁDZIE PROMOCJI, która odbędzie się w dniach 3-4.12.2018r. w KLUBIE POLITECHNIK. GIEŁDA PROMOCJI To inicjatywa mająca na celu utrzymanie i zacieśnienie więzi z wychowankami Politechniki Częstochowskiej i podtrzymanie ducha wspólnoty społeczności akademickiej z Absolwentami. Jest to doskonała …

KONKURS „MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2018

Szanowni Państwo, ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność. Po raz czternasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia …

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020. Nabór przeznaczony jest dla beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszaru: technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. O dofinansowanie …