ZMIANY WE WNIOSKU „CEIDG – 1” OD 2019 R.

Informujemy, iż od tego roku przedsiębiorca będzie mógł zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz ich wyrejestrować poprzez wypełnienie online wniosku CEIDG-1. To skutek jednej z nowelizacji z pakietu Konstytucji dla Biznesu. Wniosek CEIDG-1 służy do rejestracji i aktualizacji działalności gospodarczej, a jego złożenie jest darmowe. Jedna z ustaw …

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szanowni Państwo, w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”. Na spotkania zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata …

OPERATOR ARP – HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA – OFERTA DLA FIRM

Szanowni Państwo, Spółka Operator ARP Sp. z o.o. realizuje inwestycję w postaci budowy hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 11.000 m² w Częstochowie, zlokalizowanej przy ulicy Kucelińskiej, na terenach Częstochowskiego Parku Przemysłowego „KUCELIN”. W związku z powyższym, poszukujemy  najemców powierzchni produkcyjno-magazynowych dla całego obiektu lub poszczególnych modułów. Wielkość poszczególnego modułu może …

WSPARCIE DLA OSOBY POSZUKUJĄCEJ ZATRUDNIENIA

Szanowni Państwo, w związku z zakończonym 5-miesięcznym stażem, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia w Państwa firmie osoby, która odbywała staż w Biurze Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Osoba ta poszukuje zatrudnienia z możliwością przyuczenia, posiada wykształcenie wyższe, roczne doświadczenie w pracy biurowej, znajomość języka angielskiego …

XXVII GALA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI JUŻ 19 STYCZNIA 2019 R. !

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od 27 lat jest organizatorem Gali podczas wręczane są nagrody Laury Umiejętności i Kompetencji, które pielęgnują tradycję przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom. Jak podkreśla Tadeusz Donocik Honorowy Prezes RIG w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły LUiK „Celem rozdania Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety …

EKSPORT W LISTOPADZIE 2018 – PROGNOZA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W roku 2018 mieliśmy do czynienia z pewnym opóźnieniem początku zawarowywania handlu na sezon jesienno-zimowy, co istotnie poprawiło wynik października kosztem września. Dodatkowe i nieoczekiwane wypadnięcie jednego z dni roboczych w listopadzie (12 listopada) miało natomiast skutki w przesunięciu części typowo listopadowych dostaw na grudzień. W konsekwencji tegoroczna sprzedaż notowana w listopadzie była o 3,2% niższa od październikowej, podczas gdy przed rokiem sprzedaż listopadowa prezentowała się o 2,3% lepiej od takiej sobie w październiku. Obniżeniu uległa więc roczna dynamika sprzedaży eksportowej z 10,2% w październiku do 4,3% w listopadzie. 

Październik oraz listopad to miesiące, w których zazwyczaj eksport jest najwyższy w roku. Ma to głównie związek z realizacją zamówień związanych z zatowarowaniem handlu na okres jesienno-zimowy, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw na potrzeby świąt. Poziom sprzedaży pomiędzy dwoma tymi miesiącami może być zróżnicowany – głownie ze względu na dostępny czas pracy lub drobne przesunięcia ekspedycji towarów np. z września na październik czy z listopada na grudzień. 

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2018 wyniósł 19 505  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla października o 3,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 4,3%. Wielkość eksportu w grudniu z przyczyn sezonowych może okazać się znacząco niższa w stosunku do wypracowanej w listopadzie. 

Wyniki eksportu z początku 2018 roku prezentowały się lepiej niż zakładały to wcześniejsze prognozy. Odbudowa dynamiki eksportu postępowała szybciej niż w oczekiwano. Jednak w ostatnich miesiącach, u naszych głównych partnerów handlowych, nastąpiło równoczesne osłabienie bieżącej aktywności gospodarczej oraz pogorszenie perspektyw gospodarczych dla najbliższych kwartałów. W konsekwencji, zakładane dla ostatnich miesięcy roku zdynamizowanie eksportu, jest mniejsze od prognozowanego. 

Oczekiwane zmiany eksportu 2018 2019
Eksport ogółem 5,9% 7,1%
Niemcy 8,2% 7,4%
Pozostałe kraje strefy euro 5,9% 7,3%
Kraje UE nie będące w strefie euro 4,8% 6,6%
Pozostałe kraje rozwinięte 5,6% 7,9%
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej 5,6% 8,6%
Kraje rozwijające się 1,8% 4,1%

Choć w listopadzie złoty nieznacznie wzmocnił się wobec euro o 0,1% do 4,3029 to jednocześnie okazał się o 1,7% słabszy niż przed rokiem. Zmiany te poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Jeszcze korzystniej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W listopadzie bowiem złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 1,0% do 3,7808. Jednocześnie złoty okazał się wobec dolara słabszy niż przed rokiem o 5,1%.   

Według Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku eksport wyniósł 177 492 mln EUR i okazał się o 5,9% większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – X 2018 r. 183 000 mln EUR okazał się wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 6,5%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2018 – 2019 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 201,9 mld EUR w roku 2017 do odpowiednio 213,8 mld EUR (o 5,9%) w roku 2018 oraz do 229,0 mld EUR (o 7,1%) w roku 2019.