WAŻNA INFORMACJA – OGŁOSZONO DWA KONKURY W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 PN. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Przekazujemy do Państwa wiadomości, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił dwa konkursy w ramach działania 11.4 pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: • nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19 dla Poddziałania 11.4.3 pn. Kształcenie ustawiczne – konkurs;  • nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 dla Poddziałania 11.4.1 pn. Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego. TYPY …

SPOTKANIE INFORMACYJNE W CZĘSTOCHOWIE – ZASADY APLIKOWANIA O ŚRODKI ESF W RAMACH PODDZIAŁAŃ 7.1.2 RIT; 7.1.3; 7.1.3 RLKS RPO WSL 2014-2020

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad aplikowania o środki ESF w ramach Poddziałań: 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT RPO WSL 2014-2020 w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-065/19 ; 7.1.3 …

RODO NOWE ZMIANY W KODEKSIE PRACY JUŻ OD 4 MAJA.

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach gazety prawnej. Artykuł poświęcony nowym zmianom w kodeksie pracy, które dostosowują go do wymogów dot. RODO. Uporządkowanie zasad pozyskiwania danych na podstawie zgody, uregulowanie korzystania z danych biometrycznych, nowe ograniczenia dla monitoringu w pracy, a także zawężenie dostępu do danych o zdrowiu pozyskiwanych …

KASY FISKALNE ONLINE OBOWIĄZKOWE OD 2023 ROKU – PRZECZYTAJ ARTYKUŁ.

Ustawa umożliwiająca wprowadzenie kas fiskalnych online do elektronicznego raportowania sprzedaży została podpisana przez prezydenta. Obowiązek posiadania takich kas dla wszystkich wejdzie w życie od stycznia 2023 roku. Urządzenia tradycyjne będą stopniowo wycofywane z użycia. Część przedsiębiorców będzie musiała wprowadzić kasy online już od 2020 roku. Czym są kasy online Kasa …

ANKIETA NA TEMAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH W FIRMACH – PROSIMY O WYPEŁNIENIE

Szanowni Państwo, w związku z prośbą Ambasady Niemiec oraz działu językowego Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat znajomości języków obcych w firmach. Prof. Fred Schulz z Wyższej Szkoły Zawodowej  Zittau-Görlitz prowadzi obecnie badanie firm w Polsce, w …