SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

W poniedziałek 2 grudnia 2019r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie – Joanna Okularczyk wspólnie z Wiceprezydentem Rady RIPH w Częstochowie, właścicielem firmy Kubara Sp. z o.o. – Markiem Kubara uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Tematyka spotkania była poświęcona zagadnieniom związanym ze spedycją. …

COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD SYTUACJI GOSPODARCZEJ W BRANŻACH

Szanowni Państwo, przedstawiamy comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Z październikowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-X wyniosło 6389 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż …

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BDO DO KOŃCA 2019 ROKU

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom. Co to jest BDO? BDO jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów …