NOWE TERMINY OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH – USTAWA COVID-19

1. Do 31.05.2020 r. – złożenie wniosku o zwolnienie (od 03-05.2020 r.) ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 2. Do 01.06.2020 r. – prolongata terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu …

POPARCIE DLA PROJEKTU UCHWAŁY DOT. ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,informujemy, iż Radny Miasta Częstochowy, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Pan Piotr Wrona złożył do Przewodniczącego Rady Miasta projekt uchwały „w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych …

WSPARCIE W CZASIE PANDEMII – PISMO RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Przedsiębiorcy!w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie wszyscy funkcjonujemy w szczególnym czasie dla całego społeczeństwa. Jest to nie tylko szczególny czas dla naszych rodzin, ale również dla nas jako przedsiębiorców w odniesieniu do prowadzonych działalności i realizowanych przedsięwzięć. W obecnym czasie, wiele z prowadzonych przedsięwzięć …

MASECZKI OCHRONNE – OFERTA WSPÓŁPRACY – FIRMA POLONTEX S.A.

Szanowni Państwo,zapraszamy do nawiązania współpracy z firmą POLONTEX S.A., która oferuje maseczki na twarz: ochronne i higieniczne oraz tkaniny i komponenty do produkcji maseczek. Firma POLONTEX S.A. jest znana, przede wszystkim, jako producent tekstyliów, jednak obecna niecodzienna sytuacja spowodowała „przebranżowienie” produkcji i podjęcie nowych wyzwań.  Firma jest elastyczna i otwarta na …

UBEZPIECZENIA – KONTYNUACJA W PRZYPADKU ZWOLNIENIA PRACOWNIKA

Mamy świadomość, że wiele firm w obecnej sytuacji, również Członków Izby, aby przetrwać na rynku, zmuszonych będzie lub już jest,  do podejmowania trudnych decyzji, jakimi są czasowe zwolnienia pracowników lub nie przedłużanie im umów o pracę. Aby pracownicy mogli kontynuować ubezpieczenie, konieczne jest ich płynne przejście z ubezpieczenia grupowego w …

WSPÓLNE STANOWISKO CZĘSTOCHOWSKICH ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PAKIETEM OSŁONOWYM GŁOSZONYM PRZEZ RZĄD.

„Wyczekiwany przez przedsiębiorców pakiet osłonowy ogłoszony przez rząd jako Tarcza Antykryzysowa jest niewystarczający i nie uratuje gospodarki.  Przedstawiciele największych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w Częstochowie zwracają uwagę, że w propozycjach rządu zabrakło konkretów i nie zostały uwzględnione postulaty wcześniej przez nich zgłaszane. Brakuje wielu ważnych rozwiązań, które realnie pomogłoby przetrwać …

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO RADY I KOMISJI REWIZYJNEJ RIPH W CZĘSTOCHOWIE – NOWA KADENCJA 2020-2024

Szanowni Państwo, w związku z tegorocznym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i upływem kadencji obecnego składu Rady i Komisji Rewizyjnej naszej Izby, w imieniu Zarządu i Rady zwracamy się do Państwa, członków RIPH w Częstochowie z prośbą o rozważenie możliwości zgłaszania kandydatur do Rady i Komisji …

ZUS DLA BIZNESU – PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w …

LIST PREZES KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ DO PREMIERA RP

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. W nowych zapisach znajdziemy ulgę w składkach dla firm zatrudniających do 49 osób, większą dostępność pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników w związku z sytuacją wywołaną przez Covid-19. W sumie to dodatkowe 100 mld zł na ochronę miejsc pracy i przedsiębiorstw. Nadal jednak jest …

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII

Szanowni Państwo,w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: Wsparcie dla firmy- tarcza antykryzysowa – szczegółowe informacje o pomocy dla przedsiębiorców na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy     W dniu 7 kwietnia Ministerstwo Funduszy …