MONOGRAFIA Z OKAZJI 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY – WSPÓLNE WYDANIE – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie podjęli inicjatywę opracowania i wydania pamiątkowego Albumu-Monografii z okazji obchodów 800-letniej rocznicy istnienia Miasta Częstochowy, którego celem jest zarówno prezentacja bogatych dziejów, dorobku kulturalnego i gospodarczego naszego Miasta, jak i jego oferty biznesowej. Wydanie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Zarząd i Rada …

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWO WYBRANEJ RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE

2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali szkoleniowej firmy POLONTEX S.A. ul. Rejtana 25 w Częstochowie odbędzie się pierwsze wyjazdowe posiedzenie Rady RIPH w Częstochowie nowej kadencji 2020-2024. Do udziału w posiedzeniu zaprosiliśmy wszystkich dotychczasowych Członków Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz nowo wybranych kandydatów. …

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE

We wtorek 23 czerwca br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu SCOUT w Częstochowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, odbyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawcze-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby – Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich …

GRUPY EKSPERCKIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Szanowni Państwo,otrzymaliśmy informację od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwości udziału przedstawicieli Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie w grupach eksperckich Komisji Europejskiej. Poniżej przedstawiamy Państwu grupy do których można zgłosić udział wraz z terminami. Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem, prosimy o pilny kontakt z biurem Izby biuro@riph.eu, abyśmy mogli zgłosić …

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są …