KTO MA OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH?

Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu rozliczenia się z fiskusem, w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Przepisy szczegółowo określają, kiedy prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe. Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku nakładają obowiązek prowadzenia …

MONOGRAFIA Z OKAZJI 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY – WSPÓLNE WYDANIE – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie podjęli inicjatywę opracowania i wydania pamiątkowego Albumu-Monografii z okazji obchodów 800-letniej rocznicy istnienia Miasta Częstochowy, którego celem jest zarówno prezentacja bogatych dziejów, dorobku kulturalnego i gospodarczego naszego Miasta, jak i jego oferty biznesowej. Wydanie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Zarząd i Rada …

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE – KONTYNUACJA

Szanowni Państwo,  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie wznawia szkolenia językowe i komputerowe. Zapraszamy serdecznie do udziału w unikatowym projekcie. OFERUJEMY SZKOLENIA: Językowe – angielski, niemiecki, francuski Komputerowe – podstawy obsługi komputera, MS Office, grafika SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE Dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU …

PODZIĘKOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE

W środę 15 lipca Prezydent Rady RIPH w Częstochowie – Tadeusz Szymanek podziękował i uroczyście wręczył dyplomy oraz pamiątkowe medale Panu Karolowi Pilchowiec i Januszowi Stępień. Bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, wspieranie Izby w realizacji zadań statutowych na rzecz integracji Członków Izby, rozwoju przedsiębiorczości w mieście i regionie.

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 W OTWARTYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW – SZKOLENIE PŁATNE ONLINE

Etykieta logistyczna GS1 w otwartych łańcuchach dostaw – szkolenie płatne online    SZKOLENIE ONLINE realizowane na żywo, bez wychodzenia z domu/pracy, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Najbliższy termin: 29.07.2020Godzina: 10:00 do 14:30Cena to 590 zł/os netto. Uczestnik szkolenia pozna zasady identyfikowania jednostek logistycznych i kodowania dodatkowych informacji biznesowych na etykietach logistycznych, ze względu …

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH NA WYPADEK POTWIERDZENIA LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA SARS-COV-2

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych. Dokument został przygotowany w formie otwartych plików, które zakłady mogą uzupełnić własnymi danymi. Każda firma stosująca …

PODMIOTY POWIĄZANE W NOWYM JPK

Nowy plik JPK_V7 który będzie obowiązywał od 1 października 2020 roku będzie dotyczył wszystkich czynnych podatników VAT i połączy deklarację VAT-7 i JPK, tworząc JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. W nowym JPK podmioty powiązane będą mieć specjalny symbol do oznaczania nimi transakcji. Co to są podmioty …

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w maju. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 2 455 mln EUR wobec również nietypowej nadwyżki z kwietnia sięgającej …

10 POSTULATÓW RZECZNIKA MŚP

Szanowni Państwo,             w listopadzie ubiegłego roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z prośbą o przedstawienie najważniejszych 4 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. …

MONOGRAFIA Z OKAZJI 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY – WSPÓLNE WYDANIE – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie podjęli inicjatywę opracowania i wydania pamiątkowego Albumu-Monografii z okazji obchodów 800-letniej rocznicy istnienia Miasta Częstochowy, którego celem jest zarówno prezentacja bogatych dziejów, dorobku kulturalnego i gospodarczego naszego Miasta, jak i jego oferty biznesowej. Wydanie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Zarząd i Rada …