RZECZNIK MŚP – KONSULTACJE – PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO

Szanowni Państwo, w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw przekazujemy informację, iż do Stałego Komitetu Rady Ministrów został zgłoszony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC17). Projekt dostępny jest na stronie RCL pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543057#12543057  W związku z przedstawionym projektem prosimy Państwa o wyrażenie swoich …

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA – OFERTA EDUKACYJNA UNIWERSYTETU IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I PROMOCJI CZĘSTOCHOWSKIEJ UCZELNI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą kształcenia Uniwersytety im. Jana Długosza w Częstochowie. Prosimy o wsparcie i szerokie rozpowszechnienie informacji o trwającej rekrutacji na studia. Promując nasze częstochowskie Uczelnie przyczyniamy się do wzmocnienia ich pozycji edukacyjnej wśród przyszłych studentów oraz co najważniejsze wzmacniania wykwalifikowanej kadry, której poszukują pracodawcy. …

SLIM VAT – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przedstawiony został 18 sierpnia 2020 roku. Zakłada on szereg uproszczeń w celu rozliczania podatku VAT. Jednym z nich, które zostanie wprowadzone w nowelizacji ustawy, będzie proste fakturowanie korekt sprzedaży.  SLIM VAT CZYLI PROSTE FAKTUROWANIE KOREKT SPRZEDAŻY Pakietem zmian upraszczających rozliczenie podatku, …

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – WSPÓLNE WYDANIE PAMIĄTKOWEJ MONOGRAFII Z OKAZJI 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie podjęli inicjatywę opracowania i wydania pamiątkowego Albumu-Monografii z okazji obchodów 800-letniej rocznicy istnienia Miasta Częstochowy, którego celem jest zarówno prezentacja bogatych dziejów, dorobku kulturalnego i gospodarczego naszego Miasta, jak i jego oferty biznesowej. Wydanie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Zarząd i Rada …

NOWE PODATKI PROPONOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZAGRAŻAJĄ ROZWOJOWI POLSKI

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego tematyka poświęcona jest wpływowi nowych podatków proponowanych przez Unię Europejską na polską gospodarkę. Artykuł dostępny poniżej. W dyskusji wokół konkluzji z ostatniego szczytu Rady Europejskiej dominuje temat wynegocjowanych przez Polskę funduszy. Niewiele uwagi poświęca się tymczasem kwestii wprowadzenia …

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA – OFERTA EDUKACYJNA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I PROMOCJI UCZELNI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą kształcenia częstochowskiej Uczelni Wyższej – Politechniki Częstochowskiej.Prosimy o wsparcie i szerokie rozpowszechnienie załączonego informatora poświęconego działaniom i kierunkom kształcenia realizowanym przez PCz. Promując nasze częstochowskie Uczelnie przyczyniamy się do wzmocnienia ich pozycji edukacyjnej wśród przyszłych studentów oraz co najważniejsze wzmacniania wykwalifikowanej …

EU KONSULTACJE – SUBSYDIA ZAGRANICZNE NA JEDNOLITYM RYNKU

Szanowni Państwo,w imieniu Rzecznika MŚP i Rady Przedsiębiorców, której RIPH w Częstochowie jest aktywnym Członkiem przekazujemy informację dotyczącą wyrównania szans poprzez subsydia zagraniczne. W związku z projektem Komisji Europejskiej, dotyczącym wyrównywania szans poprzez subsydia zagraniczne, prosimy o przesyłanie opinii w szczególności w następującym zakresie: 1. Czy istnieje konieczność nowej regulacji dla …

JPK_VAT Z DEKLARACJĄ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwalił ustawę, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania. Termin wejścia w życie łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty w związku z licznymi wnioskami …

EKSPORT I IMPORT W OKRESIE I-VI 2020 ROKU

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 109,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie I-V …

INFLACJA W LIPCU 2020 ROKU – RAPORT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% niższe w czerwcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,0% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,3%). Ceny towarów okazały się o 0,5% niższe niż w ubiegłym miesiącu i były o …