ZAJĘCIA W TRYBIE ONLINE – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „INWESTYCJA W SIEBIE”

Szanowni Państwo,w związku z obecną sytuacją wywołaną zagrożeniem COVID-19 RIPH w Częstochowie ma możliwość prowadzenia zajęć językowych w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy internetowej zoom.us, dzięki czemu mogą Państwo w łatwy sposób nie wychodząc z domu uczestniczyć w zajęciach i podnosić swoje kompetencje językowe. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych …

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Szanowni Państwo,Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, zaprasza firmy do skorzystania z usług legalizacji dokumentów handlowych. Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie. RODZAJE LEGALIZOWANYCH …

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,przekazujemy informacje dotyczące przetargów sprzedaży nieruchomości, Miasto wystawiło do sprzedaży działki w Śródmieściu, Kiedrzynie i na Parkitce. Przetarg odbędzie się 24 listopada. Ogłoszenie dotyczy nieruchomości położonych w Częstochowie przy: – ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a, działka 90/2 obręb 182, – w głębi ul. Gerberowej, działka nr 24/5 obręb 430-Kiedrzyn, – …

KONSEKWENCJE ZA BRAK ADNOTACJI „METODA KASOWA” NA FAKTURZE

Mali podatnicy czyli podatnicy u których wartość przychodu ze sprzedaży w zeszłym roku nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro oraz kwoty 2 000 000 euro w podatku dochodowym mają możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. Takie rozliczenie podatku VAT zależy od momentu otrzymania całości lub części należności od kontrahenta.  …

JAK PRAWIDŁOWO PRZECHOWYWAĆ E-FAKTURY?

Coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z tradycyjnych metod prowadzenia działalności i zaczyna korzystać z księgowości online i elektronicznej wysyłki faktur. Ma to wiele zalet, a jedną z najważniejszych jest niewątpliwie łatwość znalezienia odpowiedniego dokumentu przy pomocy kilku kliknięć.  Faktury elektroniczne  Żeby dokument przesłany lub udostępniony online, mógł być fakturą elektroniczną musi …

RÓŻNA PŁACA MINIMALNA W KAŻDYM POWIECIE?

Według rzecznika małych i średnich przedsiębiorców oraz 205 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku jednakowa płaca minimalna w całym kraju nie jest właściwym rozwiązaniem, bo nie oddaje różnic w kosztach utrzymania w różnych regionach. Także Komisja Europejska domaga się zmian w płacy minimalnej. Niedługo mają się toczyć rozmowy rządu …