ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PAMIĄTKOWEGO WYDANIA MONOGRAFII 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY

W związku z wydaniem pamiątkowej Monografii 800-lecia Miasta Częstochowy i Regionu i promocją wydawnictwa, Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwraca się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie zakupu pamiątkowego wydania i wsparcia Izby w dalszym kolportażu. Monografia została opracowana przez dr Adama Norberta Jarugę z …

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ – PROJEKT SZKOLENIOWY „POSTAW NA KWALIFIKACJE”

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ. SZKOLENIA REALIOZWANE SĄ W RAMACH PROJEKTU UNIJNEJGO PN. „POSTAW NA KWALIFIKACJE”. Celem głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 104 osób dorosłych pracujących w branży medycznej z terenu województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy: Szkolenia prowadzące do …

INWESTYCJA W SIEBIE – BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu  „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”. Oferujemy: szkolenia językowe (stacjonarnie lub zdalnie) : angielski niemiecki francuski szkolenia komputerowe (stacjonarnie) : AutoCAD – kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników. Użytkownik poznaje podstawowe zagadnienia – tworzy oraz modyfikuje obiekty wektorowe. …

KONSULTACJE RMSP – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Opis projektu:W ocenie projektodawcy istnieje pilna potrzeba podjęcia działań zapobiegających występowaniu niedoborów wody w Polsce. W tym celu opracowany został Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Niniejszy dokument opracowywany jest dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału …

KONSULTACJE RMSP WS. ZANIECHANIA POBORU PODATKU OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) Z TYTUŁU UMORZENIA SUBWENCJI FINANSOWEJ Z TARCZ PFR (NR: 380)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (nr z wykazu: 380). Opis projektu:Na podstawie art. 22 § 1 pkt …

KONSULTACJE RMSP – PROSUMPCJA W OZE (DRUK 1392)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1382). Opis projektu:• Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków …

KONSULTACJE RMSP – PARAMETRY AUKCJI DLA RYNKU MOCY (NUMER Z WYKAZU: 635)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 (numer z wykazu: 635) Opis projektu:• Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy …

KONSULTACJE RMSP – USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH WS. SYSTEMU EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE (UC88)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC88). Opis projektu:• Celem projektu jest wdrożenie przepisów unijnych dotyczących m.in. europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service), zwanej dalej „usługą EETS”. Usługa EETS ma na …

INFORMACJA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY AL. POKOJU 44 W CZĘSTOCHOWIE (KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALNYCH)

Szanowni Państwo,Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości (kompleks budynków szpitalnych) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Nieruchomość ta położona jest w Częstochowie przy Alei Pokoju 44, obejmuje działki nr 36/3 (obręb 0266) i nr 28 (obręb 0269) o łącznej powierzchni 1,0487 ha. Termin wpłacenia wadium upływa …

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD RIG W KATOWICACH I MIASTA KATOWICE

Szanowni Państwo,Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach uruchomiła dwa instrumenty realnego, bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców. Od 12 lipca br. rusza trzecia edycja Centrum Wsparcia MŚP, którego Współorganizatorem jest Miasto Katowice. W ramach Centrum Wsparcia MŚP firmy z Katowic będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu finansowania, prawa, sprzedaży, marketingu, podatków, …