CZY FAKTURA WYSTAWIONA NA OSOBĘ FIZYCZNĄ MUSI POSIADAĆ PESEL?

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby prywatnej ma co do zasady obowiązek wystawienia faktury na jej żądanie. Powinność ta występuje przez okres trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Czy faktura na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej …

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PAMIĄTKOWEGO WYDANIA MONOGRAFII 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY

W związku z wydaniem pamiątkowej Monografii 800-lecia Miasta Częstochowy i Regionu i promocją wydawnictwa, Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwraca się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie zakupu pamiątkowego wydania i wsparcia Izby w dalszym kolportażu. Monografia została opracowana przez dr Adama Norberta Jarugę z …

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ – PROJEKT SZKOLENIOWY „POSTAW NA KWALIFIKACJE”

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ. SZKOLENIA REALIOZWANE SĄ W RAMACH PROJEKTU UNIJNEJGO PN. „POSTAW NA KWALIFIKACJE”. Celem głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 104 osób dorosłych pracujących w branży medycznej z terenu województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy: Szkolenia prowadzące do …

INWESTYCJA W SIEBIE – BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu  „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”. Oferujemy: szkolenia językowe (stacjonarnie lub zdalnie) : angielski niemiecki francuski szkolenia komputerowe (stacjonarnie) : AutoCAD – kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników. Użytkownik poznaje podstawowe zagadnienia – tworzy oraz modyfikuje obiekty wektorowe. …

KONSULTACJE RMSP – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Opis projektu:W ocenie projektodawcy istnieje pilna potrzeba podjęcia działań zapobiegających występowaniu niedoborów wody w Polsce. W tym celu opracowany został Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Niniejszy dokument opracowywany jest dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału …

KONSULTACJE RMSP WS. ZANIECHANIA POBORU PODATKU OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) Z TYTUŁU UMORZENIA SUBWENCJI FINANSOWEJ Z TARCZ PFR (NR: 380)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (nr z wykazu: 380). Opis projektu:Na podstawie art. 22 § 1 pkt …

KONSULTACJE RMSP – PROSUMPCJA W OZE (DRUK 1392)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1382). Opis projektu:• Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków …

KONSULTACJE RMSP – PARAMETRY AUKCJI DLA RYNKU MOCY (NUMER Z WYKAZU: 635)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 (numer z wykazu: 635) Opis projektu:• Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy …

KONSULTACJE RMSP – USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH WS. SYSTEMU EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE (UC88)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC88). Opis projektu:• Celem projektu jest wdrożenie przepisów unijnych dotyczących m.in. europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service), zwanej dalej „usługą EETS”. Usługa EETS ma na …

INFORMACJA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY AL. POKOJU 44 W CZĘSTOCHOWIE (KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALNYCH)

Szanowni Państwo,Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości (kompleks budynków szpitalnych) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Nieruchomość ta położona jest w Częstochowie przy Alei Pokoju 44, obejmuje działki nr 36/3 (obręb 0266) i nr 28 (obręb 0269) o łącznej powierzchni 1,0487 ha. Termin wpłacenia wadium upływa …