PODATEK NALEŻNY A NALICZONY – POZNAJ RÓŻNICĘ

Szanowni Państwo,Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do płacenia do urzędu skarbowego zobowiązania zwanego podatkiem należnym, wynikającego z generowanych przychodów. Bezpośrednio z nim związany jest podatek naliczony, który pomniejsza podatek należny. Te dwa pojęcia są ze sobą często mylone, jednak warto się im bliżej przyjrzeć, gdyż ich znajomość może przyczynić się …

ROZSZERZENIE INFORMACJI O WARUNKACH ZATRUDNIENIA I NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Szanowni Państwo,Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa rozwiązań przewidzianych w dyrektywach unijnych. Jedną z nich jest Dyrektywa Rady 91/533/EWGz dnia 14 października 1991 roku w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku …