Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje dotyczące przetargów sprzedaży nieruchomości, Miasto wystawiło do sprzedaży działki
przy ul. Radomskiej, ul. Marynarki Wojennej oraz przy ul. Czeremchowej.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  2 grudnia 2020 r. od godz. 10.00, a szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166812/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Proszę mieć na uwadze, że termin wpłacenia wadium upływa w dniu 26 listopada 2020 r.

Poniżej nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczone na sprzedaż:

1)     3 działki o powierzchni 519 m², 764  m², 744 m²  położone w  dzielnicy Grabówka przy ul. Radomskiej,

ul. Radomska 24
ul. Radomska 26
ul. Radomska 28


Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem UMN – zabudowa usługowa i mieszkaniowa oraz KDZ – obszary dróg publicznych – klasy zbiorczej.

Cena wywoławcze wynoszą 129 800 zł, 191 000 zł i 186 000 zł.

2) działkę o powierzchni ok. 500 m², położoną w  dzielnicy Stradom przy ul. Marynarki Wojennej

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi 62 910 zł.


3) działkę o powierzchni 500 m², położoną w  dzielnicy Dźbów przy ul. Czeremchowej

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza wynosi 45 000 zł netto, tj. 55 350 zł brutto.

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29