Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.
Już od 1 lipca 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe – zapraszamy do lektury artykułu poświęconego PPK publikowanego na łamach Gazety Prawnej.

ARTYKUŁ – GAZETA PRAWNA.PL