Szanowni Członkowie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,

w imieniu Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie serdecznie zapraszam Państwa na tegoroczne Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w HOTELU SCOUT ul. Drogowców 12 w Częstochowie.

W załączeniu dostępne:

Podczas Walnego Zgromadzenia, przedsiębiorstwo (Członka Izby) reprezentują wcześniej ustaleni przedstawiciele. Jeżeli z różnych powodów nastąpiła zmiana przedstawiciela, serdecznie proszę o podanie jego personaliów i przesłanie pisemnego upoważnienia do reprezentowania firmy do biura RIPH w Częstochowie (upoważnienie w załączeniu).

Po zakończonych obradach serdecznie zapraszamy do udziału w I Warsztatach inwestorskich dla przedsiębiorców oraz w zawodach BOWLINGU o puchar RIPH w Częstochowie. 

Zaproszenia na Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie oraz I Warsztaty inwestorskie dla przedsiębiorców zostały do Państwa przesłane również pocztą tradycyjną.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz Warsztatach inwestorskich do dnia 27 marca 2019 r. tel. 34 344 82 58 lub e-mail: izba@riph.czest.pl

h