KALENDARIUM IMPREZ TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH W EXPO SILESIA W 2019 ROKU

Szanowni Państwo, w imieniu EXPO Silesia w Sosnowcu prezentujemy aktualne kalendarium imprez targowych, odbywających się w roku 2019 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Kalendarium dostępne w poniższym pliku.

PORADNIK „FUNDUSZE DLA BIZNESU” – ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury czwartego numeru „Funduszy dla Biznesu”, którego wydawcą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach. Wydanie „Fundusze dla Biznesu” to idealna propozycja dla osób, które chciałyby dowiedzieć się jak w praktyce wygląda pozyskiwanie dofinansowania w ramach RPO WSL. W wydawnictwie zostało przedstawione pięć różnych projektów zrealizowanych przez …

EKSPORT W LISTOPADZIE 2018 – PROGNOZA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W roku 2018 mieliśmy do czynienia z pewnym opóźnieniem początku zawarowywania handlu na sezon jesienno-zimowy, co istotnie poprawiło wynik października kosztem września. Dodatkowe i nieoczekiwane wypadnięcie jednego z dni roboczych w listopadzie (12 listopada) miało natomiast skutki w przesunięciu części typowo listopadowych dostaw na grudzień. W konsekwencji tegoroczna sprzedaż notowana w listopadzie była o 3,2% niższa od październikowej, podczas gdy przed rokiem sprzedaż listopadowa prezentowała się o 2,3% lepiej od takiej sobie w październiku. Obniżeniu uległa więc roczna dynamika sprzedaży eksportowej z 10,2% w październiku do 4,3% w listopadzie. 

Październik oraz listopad to miesiące, w których zazwyczaj eksport jest najwyższy w roku. Ma to głównie związek z realizacją zamówień związanych z zatowarowaniem handlu na okres jesienno-zimowy, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw na potrzeby świąt. Poziom sprzedaży pomiędzy dwoma tymi miesiącami może być zróżnicowany – głownie ze względu na dostępny czas pracy lub drobne przesunięcia ekspedycji towarów np. z września na październik czy z listopada na grudzień. 

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2018 wyniósł 19 505  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla października o 3,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 4,3%. Wielkość eksportu w grudniu z przyczyn sezonowych może okazać się znacząco niższa w stosunku do wypracowanej w listopadzie. 

Wyniki eksportu z początku 2018 roku prezentowały się lepiej niż zakładały to wcześniejsze prognozy. Odbudowa dynamiki eksportu postępowała szybciej niż w oczekiwano. Jednak w ostatnich miesiącach, u naszych głównych partnerów handlowych, nastąpiło równoczesne osłabienie bieżącej aktywności gospodarczej oraz pogorszenie perspektyw gospodarczych dla najbliższych kwartałów. W konsekwencji, zakładane dla ostatnich miesięcy roku zdynamizowanie eksportu, jest mniejsze od prognozowanego. 

Oczekiwane zmiany eksportu 2018 2019
Eksport ogółem 5,9% 7,1%
Niemcy 8,2% 7,4%
Pozostałe kraje strefy euro 5,9% 7,3%
Kraje UE nie będące w strefie euro 4,8% 6,6%
Pozostałe kraje rozwinięte 5,6% 7,9%
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej 5,6% 8,6%
Kraje rozwijające się 1,8% 4,1%

Choć w listopadzie złoty nieznacznie wzmocnił się wobec euro o 0,1% do 4,3029 to jednocześnie okazał się o 1,7% słabszy niż przed rokiem. Zmiany te poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Jeszcze korzystniej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W listopadzie bowiem złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 1,0% do 3,7808. Jednocześnie złoty okazał się wobec dolara słabszy niż przed rokiem o 5,1%.   

Według Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku eksport wyniósł 177 492 mln EUR i okazał się o 5,9% większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – X 2018 r. 183 000 mln EUR okazał się wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 6,5%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2018 – 2019 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 201,9 mld EUR w roku 2017 do odpowiednio 213,8 mld EUR (o 5,9%) w roku 2018 oraz do 229,0 mld EUR (o 7,1%) w roku 2019.  

11. MIĘDZYNARODOWE TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH – ZAPROSZENIE

W imieniu organizatora EXPO Silesia Sp. z o.o. w Sosnowcu zapraszamy do udziału w wystawie gołębi zorganizowanej w ramach 11 Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 68. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych organizowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Dzięki tym wydarzeniom Sosnowiec w dniach 4-6 stycznia 2019r. stanie się stolicą polskiego …

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „FUNDUSZE DLA BIZNESU” – ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury trzeciego numeru „Funduszy dla Biznesu”, którego wydawca jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach.W wydawnictwie zostały zaprezentowane m.in. relacja z VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w trakcie którego podpisana została umowa o wspólnej realizacji przez NCBR oraz Województwo Śląskie projektu „Silesia pod błękitnym niebem”.  Przedsiębiorcy …

11 MIĘDZYNARODOWE TARGI OPAKOWAŃ – PACKAGING INNOVATIONS – ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dniach 2-3 kwietnia 2019 w EXPO XXI w Warszawie. To najważniejsze wydarzenie w Polsce dla branży opakowaniowej. Nasi Wystawcy prezentują podczas targów opakowania dla kilkunastu sektorów przemysłu m.in. dla branż: spożywczej chemicznej kosmetycznej farmaceutycznej przemysłowej …

DYPLOMATYCZNE OTWARCIE ROKU 2019

Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Pana Andrzeja Arendarskiego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dyplomatycznym Otwarciu Roku 2019, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Centrum Olimpijskie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. Dyplomatyczne Otwarcie Roku w Krajowej …

EKSPORT W PAŹDZIERNIKU 2018 – PROGNOZA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2018 wyniósł 20 075  mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla września o 13,5%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 9,8%. Wielkość …

XIX EDYCJA KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Szanowni Państwo, informujemy, iż Instytut Pracy i Spraw Socjalnych właśnie zainaugurował XIX edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rywalizacji o statuetki, wyróżnienia i certyfikaty, które zostaną wręczone w grudniu 2018 roku podczas uroczystej Gali. Celem Konkursu jest nie tylko rywalizacja przedsiębiorstw, ale przede wszystkim identyfikacja …

DEBATA EKSPERCKA „Energia dla Chemii” – 5 GRUDNIA 2018 – KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie eksperckiej w ramach Projektu „Energia dla Chemii”, która odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w Warszawie. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, która jest współgospodarzem wydarzenia.   Przemysł chemiczny jest jednym z …