INWESTYCJA W SIEBIE – BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” – nabór do projektu. W projekcie mogą wziąć udział: Osoby pracujące/zamieszkujące obszar województwa śląskiego, Osoby dorosłe (95% w wieku 25+), Podczas rekrutacji priorytetowo będą traktowane: Osoby z niskimi kwalifikacjami do ISCED 3, Osoby w wieku 50+, …

JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Termin i miejsce szkolenia: 11 września …

MINISTERSTWO FINANSÓW WPROWADZA KOLEJNE PRZEPISY W CELU PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM COVID-19

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Celem projektu jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu. Ma temu posłużyć m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7%. MF tłumaczy, że z …

STANDARDY GS1 W BIZNESIE-SZKOLENIE STACJONARNE

Szanowni Państwo,organizacja GS1 planuje w najbliższym czasie Szkolenia stacjonarne w Poznaniu – poznaj język kodów kreskowychW odpowiedzi na Państwa potrzeby związane z wdrażaniem standardów GS1 zaplanowali następujące stacjonarne szkolenia GS1: 21.09.2020 – Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS122.09.2020 – Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw, czyli etykieta logistyczna w praktyce23.09.2020 …

KIEDY PRZEDSIĘBIORCA MA OBOWIĄZEK STOSOWANIA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych w swojej firmie. Podatnicy mogą to robić za pomocą księgowości uproszczonej lub pełnej. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przejścia z księgowości uproszczonej na pełną.  Uproszczona księgowość – kto może skorzystać Uproszczona księgowość przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych …

JAK ROZLICZYĆ STRATĘ Z LAT UBIEGŁYCH?

Przedsiębiorca u którego na koniec danego roku powstała strata w prowadzonej działalności gospodarczej  ma możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo to zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Rozliczenie straty Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w …