WARSZTATY SUKCESJA MIĘDZYPOKOLENIOWA 12 LUTY 2019 R. – ZAPRASZAMY !

INFORMACJA O PROWADZĄCYCH WARSZTATY I KANCELARII W ZAŁĄCZENIU.   Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 8 lutego br. na adres e-mail: izba@riph.czest.pl. Warunkiem udziału w warsztatach będzie otrzymanie potwierdzenia udziału drogą e-mailową. 

SKŁADANIE E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – KONTAKT DLA PODATNIKÓW

Szanowni Państwo, przypominamy iż z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Zmiany dotyczą: jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi …

PRACODAWCO WYPEŁNIASZ PIT-11; PIT-8C I PIT-R ZA 2018 R. PAMIĘTAJ O POPRAWNYM NUMERZE PESEL LUB NIP.

WAŻNA INFORMACJA !!! Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia muszą pamiętać, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika – przypomina Ministerstwo Finansów. Do 31 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą przesłać informacje na temat wysokości osiągniętych przez pracowników przychodów oraz o pobranych …

PRZYPOMINAMY O SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo, w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”. Na spotkania zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata …

PORADNIK „FUNDUSZE DLA BIZNESU” – ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury czwartego numeru „Funduszy dla Biznesu”, którego wydawcą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach. Wydanie „Fundusze dla Biznesu” to idealna propozycja dla osób, które chciałyby dowiedzieć się jak w praktyce wygląda pozyskiwanie dofinansowania w ramach RPO WSL. W wydawnictwie zostało przedstawione pięć różnych projektów zrealizowanych przez …