PILNE!!! PROSIMY O POMOC!!! DO KOŃCA ZBIÓRKI POZOSTAŁO 4 DNI!!!

Szanowni Państwo,Umiera dziecko❗️ Bez operacji krew rozerwie serce i płuca Hani! Pomóżmy❗️2-letnia Hania z Częstochowy potrzebuje naszego wsparcia.Celem zbiórki jest operacja serca w Bostonie, transport medyczny, badania oraz pobyt. Specjaliści z Boston Children’s Hospital po obejrzeniu dokumentacji medycznej Hani zgodzili się przyjąć ją do swojej kliniki i przeprowadzić operację serduszka!  Przed operacją konieczny będzie rezonans magnetyczny, żeby lekarze …

RZECZNIK MŚP – KONSULTACJE – PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO

Szanowni Państwo, w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw przekazujemy informację, iż do Stałego Komitetu Rady Ministrów został zgłoszony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC17). Projekt dostępny jest na stronie RCL pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543057#12543057  W związku z przedstawionym projektem prosimy Państwa o wyrażenie swoich …

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA – OFERTA EDUKACYJNA UNIWERSYTETU IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I PROMOCJI CZĘSTOCHOWSKIEJ UCZELNI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą kształcenia Uniwersytety im. Jana Długosza w Częstochowie. Prosimy o wsparcie i szerokie rozpowszechnienie informacji o trwającej rekrutacji na studia. Promując nasze częstochowskie Uczelnie przyczyniamy się do wzmocnienia ich pozycji edukacyjnej wśród przyszłych studentów oraz co najważniejsze wzmacniania wykwalifikowanej kadry, której poszukują pracodawcy. …

SLIM VAT – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przedstawiony został 18 sierpnia 2020 roku. Zakłada on szereg uproszczeń w celu rozliczania podatku VAT. Jednym z nich, które zostanie wprowadzone w nowelizacji ustawy, będzie proste fakturowanie korekt sprzedaży.  SLIM VAT CZYLI PROSTE FAKTUROWANIE KOREKT SPRZEDAŻY Pakietem zmian upraszczających rozliczenie podatku, …

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – WSPÓLNE WYDANIE PAMIĄTKOWEJ MONOGRAFII Z OKAZJI 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie podjęli inicjatywę opracowania i wydania pamiątkowego Albumu-Monografii z okazji obchodów 800-letniej rocznicy istnienia Miasta Częstochowy, którego celem jest zarówno prezentacja bogatych dziejów, dorobku kulturalnego i gospodarczego naszego Miasta, jak i jego oferty biznesowej. Wydanie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Zarząd i Rada …

NOWE PODATKI PROPONOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZAGRAŻAJĄ ROZWOJOWI POLSKI

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego tematyka poświęcona jest wpływowi nowych podatków proponowanych przez Unię Europejską na polską gospodarkę. Artykuł dostępny poniżej. W dyskusji wokół konkluzji z ostatniego szczytu Rady Europejskiej dominuje temat wynegocjowanych przez Polskę funduszy. Niewiele uwagi poświęca się tymczasem kwestii wprowadzenia …