UBEZPIECZENIA – KONTYNUACJA W PRZYPADKU ZWOLNIENIA PRACOWNIKA

Mamy świadomość, że wiele firm w obecnej sytuacji, również Członków Izby, aby przetrwać na rynku, zmuszonych będzie lub już jest,  do podejmowania trudnych decyzji, jakimi są czasowe zwolnienia pracowników lub nie przedłużanie im umów o pracę. Aby pracownicy mogli kontynuować ubezpieczenie, konieczne jest ich płynne przejście z ubezpieczenia grupowego w …

WSPÓLNE STANOWISKO CZĘSTOCHOWSKICH ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PAKIETEM OSŁONOWYM GŁOSZONYM PRZEZ RZĄD.

„Wyczekiwany przez przedsiębiorców pakiet osłonowy ogłoszony przez rząd jako Tarcza Antykryzysowa jest niewystarczający i nie uratuje gospodarki.  Przedstawiciele największych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w Częstochowie zwracają uwagę, że w propozycjach rządu zabrakło konkretów i nie zostały uwzględnione postulaty wcześniej przez nich zgłaszane. Brakuje wielu ważnych rozwiązań, które realnie pomogłoby przetrwać …

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO RADY I KOMISJI REWIZYJNEJ RIPH W CZĘSTOCHOWIE – NOWA KADENCJA 2020-2024

Szanowni Państwo, w związku z tegorocznym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i upływem kadencji obecnego składu Rady i Komisji Rewizyjnej naszej Izby, w imieniu Zarządu i Rady zwracamy się do Państwa, członków RIPH w Częstochowie z prośbą o rozważenie możliwości zgłaszania kandydatur do Rady i Komisji …

ZUS DLA BIZNESU – PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w …

LIST PREZES KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ DO PREMIERA RP

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. W nowych zapisach znajdziemy ulgę w składkach dla firm zatrudniających do 49 osób, większą dostępność pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników w związku z sytuacją wywołaną przez Covid-19. W sumie to dodatkowe 100 mld zł na ochronę miejsc pracy i przedsiębiorstw. Nadal jednak jest …

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII

Szanowni Państwo,w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: Wsparcie dla firmy- tarcza antykryzysowa – szczegółowe informacje o pomocy dla przedsiębiorców na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy     W dniu 7 kwietnia Ministerstwo Funduszy …

INFORMACJE O AKTUALNYCH I PLANOWANYCH KONKURSACH NA DOTACJE PROJEKTÓW W OBSZARZE INNOWACJI

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór  wniosków na to działanie prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie  www.scp-slask.pl,  do 30.04.20. Dokumentacja konkursowa jest umieszczona na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/500. W ramach tego działania należy przeprowadzić wdrożenie i komercjalizację  innowacji produktowych     oraz procesowych, które są znane …

UWAGA! INFORMACJE O POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informator i niezbędne dokumenty dla przedsiębiorców starających się o dofinansowanie do wynagrodzeń, wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie …

INFORMACJE NA TEMAT WSPARCIA ZUS – PRZECZYTAJ

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ W ZUS Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie w dni robocze w godz. 8-15 nasi doradcy:tel. 34 368 94 91,tel. 34 368 94 90,tel. 34 368 94 59,tel. 34 368 …

MIASTO CZĘSTOCHOWA WZNAWIA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W NOWEJ FORMULE

Od czwartku 26 marca ponownie można będzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą się odbywały w sposób zdalny. W związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego – decyzją prezydenta Częstochowy od 26 …