Menu Zamknij

ZAPYTANIE OFERTOWE – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

PROTOKÓŁ OCENY OFERT ZŁOŻONYCH W OPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/PnK/RIPH/2021 z dnia 11.05.2021 r. – Unieważnienie postępowania

Dotyczy projektu pn. „Postaw na kwalifikacje!” nr RPSL.11.03.00-24-06F6/19 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 NR 1/PnK/RIPH/2021

Komisja Ofertowa RIPH w Częstochowie postanawia unieważnić postępowanie ofertowe w całości i ponowić zapytanie na realizacje usługi szkoleniowej dla personelu medycznego, w związku z brakami w dokumentacji dotyczącymi doświadczenia i potencjału Wykonawców i rezygnacją z dalszego postępowania firmy Brainstorm Group Sp. z o.o

PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT WYKONACÓW I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – TUTAJ 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie w związku z realizacją projektu
Postaw na kwalifikacje!” nr RPSL.11.03.00-24-06F6/19 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla branży medycznej część I, II i III

Zamawiający:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. NMP 24 lok.5
42-202 Częstochowa
tel. 34 344 82 58
e-mail: izba@riph.eu 

Wymogi stawiane Oferentom – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach poniżej.
Data publikacji: Częstochowa, dnia 11.05.2021