Menu Zamknij

PROJEKT SZKOLENIOWY „POSTAW NA KWALIFIKACJE”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jako partner serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „POSTAW NA KWALIFIKACJE”

Celem głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji / kompetencji 104 osób dorosłych pracujących w branży medycznej z terenu województwa śląskiego

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych dla fizjoterapeutów
  • Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych dla pielęgniarek
  • Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji pracowników działów kadr i księgowości zatrudnianych w szpitalach lub placówkach około medycznych

Projekt skierowany jest do:

104 osób, pracujących w branży medycznej z terenów województwa śląskiego:

  • 56 fizjoterapeutów
  • 32 pielęgniarek
  • 16 pracowników działów księgowości, HR itp. w placówkach medycznych w szczególności z miast średnich lub miasta średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
Rysunek1

Biuro Projektu Partnera:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 Lok. 5, 42-202 Częstochowa
Dane kontaktowe: tel. 34 344 82 58
Adres e-mail: izba@riph.eu
Strona internetowa: www.riph.eu 

Biuro Projektu Lidera:

Business Center 1 Sp. z o.o.

Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Dane kontaktowe: tel. 32 670 40 40
Adres e-mail: postaw@bc1.pl
Strona internetowa: www.bc1.pl


Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie

00 Regulamin projektu – Pobierz
01 Formularz zgłoszeniowy – Pobierz
02 Zaświadczenie o zatrudnieniu – Pobierz
03 Deklaracja uczestnika – Pobierz
04 Oświadczenie kandydata – Pobierz
05 Oświadczenie o wysokości dochodów – Pobierz
06 Zakres danych osobowych – Pobierz
07 Oświadczenie uczestnika projektu – Pobierz