Menu Zamknij

Jak zostać Członkiem RIPH w Częstochowie


Dlaczego warto przystąpić do
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy regionu tworzącą sprzyjający klimat rozwoju przedsiębiorczości i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów wobec władz administracji samorządowej, państwowej oraz innych instytucji.

Naszym celem jest:

 • Współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz administracją państwową w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw
 • Propagowanie, wspieranie nowoczesnych form działalności gospodarczej uwzględniającej interes ekonomiczny i społeczny miasta i regionu
 • Udzielanie Członkom Izby wszelkiej pomocy związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Podejmowanie i rozwijanie współpracy Członków Izby z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi
 • Inspirowanie i rozwijanie współpracy wzajemnej Członków Izby

Korzyści przynależności do Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie:

 • Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów wobec władz administracji samorządowej, państwowej oraz innych instytucji w zakresie inicjatyw oraz działań gospodarczych
 • Bezpośredni dostęp do informacji dot. programów i funduszy wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i funduszy europejskich
 • Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych
 • Możliwość udziału w targach i misjach gospodarczych organizowanych przez Izbę
 • Możliwość skorzystania z usług zespołu rzeczoznawców RIPH w Częstochowie – ekspertów i fachowców, wiarygodnych i kompetentnych specjalistów w określonych dziedzinach
 • Możliwość uczestnictwa w prestiżowym Konkursie Jurajski Produkt Roku i wielu innych konkursach
 • Prezentacja firmy na stronie internetowej Izby
 • Udział w imprezach integracyjnych środowiska gospodarczego naszego regionu i nie tylko
 • Możliwość skorzystania z wzajemnych promocji i rabatów oferowanych przez Członków – KATALOG USŁUG PROMOCYJNYCH
 • Możliwość zamieszczenia reklamy w Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez Izbę oraz na stronie internetowej po preferencyjnych cenach
 • Możliwość skorzystania z czynności legalizacyjnych dokumentów handlowych
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę i partnerów
 • Możliwość wykorzystania instytucji Sądu Polubownego działającego przy RIPH w Częstochowie
 • Pomoc doradcza w rozwiązywaniu problemów natury prawnej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej
 • Możliwość promocji własnej firmy i jej produktów lub usług podczas imprez organizowanych przez Izbę jak również w wydawnictwach RIPH w Częstochowie
 • Rekomendacje dla Członków RIPH w Częstochowie biorących udział w konkursach, postępowaniach przetargowych itp.

Czekamy na Twoją firmę!

Firma, która chciałaby zostać członkiem RIPH w Częstochowie powinna wypełnić i dostarczyć do siedziby Izby następujące dokumenty:
1. Wniosek
2. Upoważnienie dla przedstawiciela na Walne Zgromadzenia
3. Ankietę dotyczącą działalności firmy.

Na podstawie przesłanych do Izby dokumentów, firma zostaje przyjęta w poczet Członków Izby na najbliższym posiedzeniu Zarządu Izby. Oficjalna informacja o nowym Członku jest zamieszczana na stronie internetowej Izby oraz w piątkowym Newsletterze. 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek
2. Upoważnienie dla przedstawiciela na Walne Zgromadzenia
3. Ankietę dotyczącą działalności firmy.