Menu Zamknij
SZKOLENIA I KURSY 

Celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej zdobywanej wiedzy wpływającej na dalszy rozwój zawodowy pracowników i korzyści dla firm.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie prowadzi szkolenia z zakresu:
• podatkowe - zmiany z zakresu podatku VAT i podatków dochodowych we współpracy z Urzędami Skarbowymi 
• ZUS – e-składka, elektroniczne zwolnienia lekarskie 
• zawodowe - dedykowane różnym środowiskom, pozwalają nabyć nowe umiejętności, dają możliwość uzyskania atestów, certyfikatów, oraz poznania systemów zarządzania
• poświęcone aktualnie zmieniającym się wymogom, przepisom prawa np. ochrona danych osobowych RODO, BHP.
• bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe - językowe, komputerowe, dla służb medycznych.