Menu Zamknij

25 LAT RIPH W GLIWICACH

7 września 2019 Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa obchodziła 25lecie działalności. Regionalną Izbę przemysłowo handlową w Częstochowie reprezentowali Prezydent Rady- Tadeusz Szymanek oraz Członek Zarządu- Maria Widera. W imieniu RIPH w Częstochowie przekazali pamiątkowe gratulacje na ręce prezesa Wiktora Pawlika.

Galę oficjalnie rozpoczęli Wiktor Pawlik – Prezes Izby wraz z przedstawicielami współorganizatorów Gali: Izabelą Domogała – Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego oraz Zygmuntem Frankiewiczem – Prezydentem Miasta Gliwice. Spotkanie biznesowe odbyło się na terenie obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice” w Gliwicach.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach została powołana 25 lat temu, 19 czerwca 1990 r., przez 57 członków założycieli, pod nazwą Gliwicka Izba Przemysłowo-Handlowa. Jej siedzibą był budynek Cechu Rzemiosł Różnych przy rynku w Gliwicach. Od 13 kwietnia 1995r funkcje Prezesa pełni Pan Wiktor Pawlik. Prezes RIPH bierze udział w pracach Rady Konsultacyjnej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, jest członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach jest ambasadorem wyróżniających się ludzi, firm i instytucji z terenu Śląska. Nagradza Medalem Izby bądź nadaje Tytuł Honorowego Członka Izby tym, którzy wprowadzając nowe rozwiązania i technologie oraz wysokie standardy pracy, aktywnie wspierają rozwój gospodarki Śląska i kraju, dostosowując ją do norm europejskich.

Z myślą o promowaniu wyróżniających się przedsiębiorstw czy produktów z terenu Śląska, a także szczególnie cenionych osobowości oraz inicjatyw z kręgów związanych z kulturą, mediami, polityką, nauką, zdrowiem czy sportem, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach stała się inicjatorem Konkursu Marka-Śląskie, który od 6 lat prowadzi wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego przy współpracy z Radiem Katowice S.A., TVP Katowice oraz Polska Dziennikiem Zachodnim.

Podczas Gali nastąpiło rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Marka-Śląskie”, który jest współfinansowany ze środków województwa śląskiego.

Swoją misję oraz cele Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach realizuje poprzez szereg usług oferowanych swoim członkom jak i przedsiębiorstwom nie zrzeszonym, wśród których znaleźć można:

  • bezpłatne szkolenia i warsztaty;
  • bezpłatne usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego;
  • wynajem sal szkoleniowych w siedzibie Izby;
  • imprezy integracyjne z innymi przedsiębiorcami;
  • możliwość udziału w projektach unijnych;
  • spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych;
  • możliwość promocji firmy oraz jej usług i produktów;
  • usługi legalizacji dokumentów handlowych;
  • usługi sądu arbitrażowego.