Menu Zamknij

RZECZNIK MŚP APELUJE DO PREMIERA MORAWIECKIEGO O ZMIANĘ PRZEPISÓW W ZAKRESIE NIEUZASADNIONEGO ODRZUCENIA WNIOSKÓW PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE PRZEZNACZONE DLA BRANŻ NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ COVID-19

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jako Członek Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP przekazuje informację o podjętych przez Rzecznika MŚP działaniach w zakresie wsparcia dla…