Menu Zamknij

27 PAŹDZIERNIKA UDOSTĘPNIONO ZAKTUALIZOWANĄ WERSJĘ PRODUKCYJNĄ (DEMO) APLIKACJI PODATNIKA KSeF

Aktualizacja wersji produkcyjnej oraz przedprodukcyjnej (demo)
Aplikacji Podatnika KSeF

 • 27 października 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowaną wersję produkcyjną oraz przedprodukcyjną (Demo) Aplikacji Podatnika KSeF.
 • Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
 • Aktualizacja uwzględnia uwagi i sugestie zgłoszone podczas testów.

Aplikacja testowa jest dostępna na podatki.gov.pl.

Aplikacja Podatnika KSeF została zaktualizowana o:

 • mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP,
 • możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF,
 • mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu),
 • możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur,
 • dodanie formularza skróconego dla faktury podstawowej,
 • dodanie kolumn z datami na Liście tokenów,
 • możliwość wyszukania sesji po numerze referencyjnym w Historii sesji,
 • możliwość wyszukania/autouzupełniania pól w sekcji Adres,
 • drobniejsze usprawnienia (m.in. zmiana szaty graficznej, dodanie widoku Home AP).

Aplikacji Podatnika KSeF umożliwia:

 • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
 • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
 • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

 • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
 • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Wszelkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam udoskonalić produkt i dostosować go do potrzeb użytkowników, prosimy przesyłać na info.ksef@mf.gov.pl.

Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.