Menu Zamknij

RELACJA Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RIPH W CZĘSTOCHOWIE

W piątek 8 czerwca br. o godz. 14.00, w siedzibie firmy POLONTEX S.A. przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie, obyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby – Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich zgromadzonych na sali Członków RIPH w Częstochowie. Następnie Prezydent Rady zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad Zgromadzenia, zaproponował kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2017 rok tj. Sprawozdania z działalności: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie pragną podziękować wszystkim przybyłym gościom, za ich obecność na posiedzeniu.

Szczególne wyrazy uznania należą się sponsorom Walnego Zgromadzenia: F.P.H.U. „GREEN PACK” Tadeusz Szymanek oraz Firmie „TEST Systemy Uszczelniające” J.,W. Okularczyk; M.,M. Stępień Spółka Jawna za wsparcie działań organizacyjnych, bez którego nie byłaby możliwa organizacja obrad. Państwa zaangażowanie stanowi dowód zrozumienia rangi wydarzenia, bez którego nie byłaby możliwa organizacja obrad.

Cała relacja z przebiegu posiedzenia dostępna na stronie internetowej Izby – Czytaj więcej.