Menu Zamknij

49. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 – UNIWERSYTET IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

W czwartek 3 października odbyła się uroczysta 49. Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska w swoim wystąpieniu przybliżyła sukcesy i dokonania społeczności akademickiej w minionym roku.

* Zdjęcie pochodzi z Galerii UJD w Częstochowie

W nowy rok Uniwersytet wchodzi z kilkoma nowymi kierunkami kształcenia. Wśród nich znajdują się: ekonomia (studia I stopnia), innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (stud. I stopnia, studia dualne), język niemiecki w obrocie gospodarczym (stud. I stopnia, studia dualne), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie), turystyka i rekreacja (II stopnia), kosmetologia (II stopnia), muzyka w przestrzeni publicznej (stud. I stopnia).

Nowy rok akademicki to również zmiany w strukturze Uniwersytetu. W miejsce 4 Wydziałów od 1 października 2019 roku funkcjonuje 6 nowych jednostek: Wydział Humanistyczny, Wydział Prawa i Ekonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydział Sztuki.

W uroczystej inauguracji uczestniczył Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Pan Tadeusz Szymanek.