Menu Zamknij

6 EDYCJA SPEED BUSINESS – RELACJA

Szósta edycja spotkania biznesowego SPEED BUSINESS, której organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie zakończyła się sukcesem. Tym razem spotkaliśmy w klimatycznym miejscu w Hotelu STRZELNICA Family Resort & Spa w Kochcicach.

W spotkaniu uczestniczyli właściciele firm, przedstawiciele zarządów, dyrektorzy
i menadżerowie oraz osoby decyzyjne w firmach, którzy mieli okazję podczas wspólnych rozmów lepiej się poznać i zrozumieć wzajemne potrzeby oraz oczekiwania względem swoich potencjalnych partnerów. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Funduszu Górnośląskiego S.A., Jurajskiego Agro Fresh Park S.A.

Podczas części oficjalnej spotkania swoją ofertę w krótkich wystąpieniach zaprezentowali przedstawiciele:

 • Fundacji Nanonet – wystąpienie Pani Magdalena Cholewińska – Falarz;
 • Banku Gospodarstwa Krajowego – wystąpienie Pani Aleksandra Mazur – Menadżer ds. finansowania z departamentu ekspansji zagranicznej;
 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – wystąpienie Pan Tomasz Król – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach; 
 • Operator ARP Sp. z o.o. – wystąpienie Pani Marcelina Adamowska – Prokurent;
 • SAIO – wystąpienie Pan Kamil Czerniak – Business Development Team Manager
 • Stowarzyszenie Częstochowa dla zwierząt – wystąpienie Pani Barbara Gaudy-Krupińska – Prezes Zarządu

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela firmy Hegelmann Poland, którym omówił zainicjowaną przez firmę akcję „Różowy październik” poświęconą profilaktyce raka piersi.
Akcja ma na celu podnoszenie świadomości wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Komunikacja na temat samobadania oraz wczesnego wykrywania są kluczowe w walce z tą chorobą.

Organizowane przez RIPH w Częstochowie spotkania mają na celu promowanie firm, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych przez ich przedstawicieli oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Nasza rola – organizatora – to nie tylko stworzenie okazji do spotkań i rozmów w ramach tzw. szybkich spotkań biznesowych opartych na formule Business Speed Dating. Przede wszystkim zależ nam na wspieraniu i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, chcemy stworzyć platformę, której  podstawowym celem jest pozyskanie jak największej liczby potencjalnie przydatnych kontaktów biznesowych, do których można się zwrócić z konkretną potrzebą lub ofertą. Szybkie spotkania biznesowe to pierwszy krok na drodze do długotrwałej i owocnej współpracy.

Udział w spotkaniach biznesowych organizowanych przez Izbę niesie ze sobą wiele korzyści od walorów edukacyjnych, przez pozyskiwanie kontraktów biznesowych, promocję firmy, aż po możliwości dotarcia ze swoją ofertą do grona nowych klientów.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania wzięli udział w integracyjnych zajęciach na strzelnicy i dalszych rozmowach przy kolacji.

W rozmowach przy stolikach RIPH w Częstochowie reprezentował Pan Jerzy Nowakowski – Członek Zarządu RIPH w Częstochowie.

Spotkanie prowadziła Pani Anna Tymoshenko – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora.

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie składają serdeczne podziękowania dla Sponsorów, którzy dzięki swojemu wsparciu i zaangażowaniu przyczynili się do podniesienia rangi spotkania

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Operator ARP Sp. z o.o.
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • SAIO S.A.

Podziękowania składamy również firmą i organizacją Papirus Sp. jawna, Kubara Sp. z o.o., Stowarzyszeniu Częstochowa dla Zwierząt, F.P.H.U. Green Pack, Grupa Krotoski, Hotel Strzelnica Family Resort & Spa w Kochcicach za przekazanie nagród rzeczowych, które zostały przekazane uczestnikom spotkania. 

Dziękujemy patronom medialnym za promocję, obecność i relację z wydarzenia.

 • Miesięcznik Europerspektywy
 • Gazeta Regionalna
 • Gazeta Częstochowska
 • TVP Katowice
 • TV Orion
 • Polskie Radio Katowice
 • Twoja Polska Stacja

Podczas przerw kawowych uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z twórczością malarza Michała Boguckiego na wystawie zorganizowanej we współpracy z Panem Stanisławem Miklas.

Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnych spotkaniach.

Zdjęcia opublikowane za zgodą Redakcji Miesięcznika Europerspektywy. Źródło

Wideorelacja ze spotkania. Dziękujemy za przygotowanie materiałów firmie Hegelmann Transporte Sp. z o.o.