Menu Zamknij

AKADEMIA INTERNACJONALIZACJI

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się 5 kwietnia 2023 roku w Funduszu Górnośląskim, al. Roździeńskiego 188, Katowice.

Akademia Internacjonalizacji – ekspansja na rynki Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Brazylii. W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie formalno-prawne prowadzenia działalności na rynku brazylijskim, szanse i możliwości inwestycyjne w Brazylii czy aspekty kulturowe uwzględniające specyfikę rynku.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, którzy są zainteresowani działalnością eksportową na kierunki Ameryki Południowej, w szczególności w Brazylii.

Podczas szkolenia zostanie zorganizowanych pięć bloków tematycznych, m.in.:,

  • Szanse biznesowe i możliwości inwestycyjne w Brazylii
  • Aspekty prawne prowadzenia działalności w Brazylii
  • Perspektywiczne rynki w południowej Brazylii oraz zachęty podatkowe

Akademia Internacjonalizacji prowadzona będzie przez ekspertów-praktyków:

Pan Wagner de Andrade Alves, Doradca i Szef Sektora Handlowego Ambasady Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie

Pan Neil Montgomery, Kancelaria Prawna Montgomery&Associados

Pan Tânia Castro Becchi, Doradca Techniczny  firmy Unique Aduaneira

Podczas Akademii Internacjonalizacji obecni będą również p. Paulo Szeptycki oraz p. Karolina Orlandi, przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy przedstawią ofertę wsparcia przedsiębiorców w eksportowaniu produktów/usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

PROGRAM

REJESTRCJA

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Fundusz Górnośląski S.A.

Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

internacjonalizacja@fgsa.pl

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.