Menu Zamknij

ARTYKUŁ MAŁY ZUS PLUS OD STYCZNIA 2020 R.

W czwartek 21.11.2019 roku rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wprowadzenia tzw. małego ZUS-u plus. Z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad 300 tysięcy mikroprzedsiębiorstw, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 000 zł, a miesięczny dochód 6 000 zł.

Mały ZUS

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje tzw. Mały ZUS z którego mogą korzystać przedsiębiorcy, których średni miesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 63 000 zł rocznie. Mały ZUS plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

Warunki przystąpienia do Małego ZUS-u Plus

  • Prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 roku przez co najmniej 60 dni.
  • Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.
  • Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy  w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.
  • Co do zasady, chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7 dni.
  • Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.
  • Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.
  • Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Źródło: https://www.gov.pl/