Menu Zamknij

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż – Gmina Miasto Częstochowa

Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż położonych w Częstochowie:

1) Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42A, działki nr nr 32/1, 32/4 w obrębie 150

Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42A, oznaczona w obrębie 150 jako działki nr nr 32/1, 32/4, o powierzchni łącznej 0,2842 ha.
 
Obszar objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działki leżą na terenie oznaczonym symbolem M/UC – tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej.
 
Cena wywoławcza: 3 500 000 zł.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 700 000 zł. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 25 kwietnia 2023 r.

2) Częstochowa, ul. Krótka 5, działka nr 15/5 w obrębie 108 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Krótkiej 5, oznaczona w obrębie 108 jako działka nr 15/5 o powierzchni 0,3202 ha;
 
Obszar objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenie oznaczonym symbolem 3M/UC – zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 
Cena wywoławcza: 1 368 000 zł
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 273 000 zł.
Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 25 kwietnia 2023 r.

3) Częstochowa, ul. Krótka 6, działka nr 40/7 w obrębie 74
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość niezabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Krótkiej 6, oznaczona w obrębie 74 jako działka nr 40/7 o powierzchni 0,1624 ha
 
Przeznaczenie nieruchomości: teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenie oznaczonym symbolem: 5M/UC – zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
 
Cena wywoławcza: 832 710 zł
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 166 500 zł brutto. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Poniżej wzajemne położenie obu działek zlokalizowanym przy ul. Krótkiej.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Przetargi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – Sala sesyjna:
– działki nr nr 32/1, 32/4 w obrębie 150 (Aleja Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42 A): godz. 10:40.
– działka nr 15/5 w obrębie 108 (ul. Krótka 5): godz. 10:00,
– działka nr 40/7 w obrębie 74 (ul. Krótka 6): godz. 10:20,

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udzieli się w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy (telefonicznie pod numerami: 343 707 709, 343 707 729, 343 707 869; w wydziale udostępnia się do wglądu mapy dotyczące nieruchomości, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).