Menu Zamknij

ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ ORAZ LOKALE UŻYTKOWE NA WYNAJEM

Szanowni Państwo,
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż położonych przy:

– Częstochowa, „Dom Księcia” – ul. Jana III Sobieskiego 3a, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana III Sobieskiego 1/3 i Aleja Wolności 44;

– Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42A;

– Częstochowa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10/12.

– Częstochowa, ul. Krakowska 37;

– Częstochowa, ul. gen. Leopolda Okulickiego;

Poniżej krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż:

1)  Częstochowa, „Dom Księcia” – ul. Jana III Sobieskiego 3a, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana III Sobieskiego 1/3 i Aleja Wolności 44.

Zbycie nieruchomości i udziału w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Cena wywoławcza: 10 353 460 zł brutto
Termin wpłacenia wadium w wysokości 2 070 000 zł brutto upływa w dniu 28 listopada 2022 r.

————————————————————————————————————————–

2) Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42A, działki nr nr 32/1, 32/4 w obrębie 150

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 900 000 zł

—————————————————————————————————————————–

3) Częstochowa ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10/12 – nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w obrębie 252 jako działka nr 16 o powierzchni 0,0645 ha.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – pokój nr 108 (I piętro)
Cena wywoławcza: 419 300 zł.
Termin wpłacenia wadium w wysokości: 83 000 zł  upływa w dniu 31 października 2022 r.

—————————————————————————————————————————

4) Częstochowa, ul. Krakowska 37 – zbycie udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa: udział wynoszący 8/14 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w obrębie 187 jako działka nr 13 o powierzchni 0,1549 ha.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – pokój nr 409A (IV piętro)
Cena wywoławcza: 680 000 zł.
Termin wpłacenia wadium w wysokości 136 000 zł brutto upływa w dniu 28 listopada 2022 r.

—————————————————————————————————————————

5) Częstochowa, ul. gen. Leopolda Okulickiego

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w obrębie 84 jako działka nr 42/14 o powierzchni 0,1309 ha.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – pokój nr 409A (IV piętro)
Cena wywoławcza: 570 000 zł brutto.
Termin wpłacenia wadium w wysokości 114 000 zł brutto upływa w dniu 28 listopada 2022 r.

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy

pod numerem telefonu 34 370 77 29 lub 34 370 77 09.

W wydziale udostępnia się do wglądu mapy dotyczące nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

—————————————————————————————————————————–

LOKALE UŻYTKOWE ORAZ GARAŻE NA WYNAJEM

Do 7 października można składać oferty na wynajem w sumie 33 miejskich lokali w różnych lokalizacjach i o różnym standardzie oraz stawkach czynszu. Wykaz lokali na wynajem w załączeniu.

Możliwe jest wynajęcie lokali przy Alei Najświętszej Maryi Panny (3 lokale), Alei Pokoju (2), a także ulicach: Bardowskiego (3), Piłsudskiego (3), Warszawskiej (3),  Bienia (2), Nowowiejskiego (2), Waszyngtona (2), Zaciszańskiej (2), Cmentarnej, Kosmicznej, Kuncewiczowej, Limanowskiego, Rydla, Wilsona, Wirażowej i Żareckiej.

Na liście znalazły się także dwa lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem handlu artykułami spożywczymi i monopolowymi. Znajdują się one przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej i Alei Pokoju.

Powierzchnia lokali waha się od 10,5 m^2 (ul. Bienia 14) do 276 m^2 (aleja Pokoju 8), a minimalne stawki czynszu za metr mieszczą się w przedziale od 7 zł (ul. Rydla) do 50 zł (Aleja NMP 46).   

Oferty można składać do 7 października 2022 r., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (stanowisko A1 i A2).

Wykaz wszystkich lokali, warunki przetargu, wzory oferty i umowy najmu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozstrzygnięcie przetargu dot. wynajmu lokali zawartych w wykazie, czyli otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.10.2022 r. o godz 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy

Istnieje możliwość obejrzenia lokali, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się. Bliższych informacji o lokalach, ich stanie technicznym i wyposażeniu udziela zarządca obiektu – kontakt podany w ww. wykazie.

Informacji o warunkach przetargu i najmu lokali udziela p. Katarzyna Grzybek z Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta,  tel. +48 34 370-75-19, 
adres e-mail: kgrzybek@czestochowa.um.gov.pl