Menu Zamknij

BANK GOSPODARSTWA KKRAJOWEGO (BGK)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie.

Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Wsparcie w rozwoju innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań dla przedsiębiorców

Efektywne zarządzanie firmą stanowi wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od skali prowadzonej działalności. Wysoka inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw i niestabilna sytuacja geopolityczna negatywnie odbijają się na ich działalności. Przedsiębiorcy mogą odpowiadać na te zagrożenia działaniami rozwojowymi i inwestycyjnymi. Finansowanie tych działań nie zawsze jest możliwe ze środków własnych. W związku z tym poszukują wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Już niebawem będą mogli liczyć na wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zewnętrzne źródła finansowania odpowiedzią na wyzwania

Spośród dostępnych na rynku możliwości na pierwszy plan wysuwają się kredyty bankowe. Zaciągnięcie takiego zobowiązania wiąże się jednak z koniecznością właściwego jego zabezpieczenia, które będzie akceptowalne dla kredytującego banku. Katalog takich świadczeń jest szeroki, ale nie wszystkie z nich są dostępne dla przedsiębiorców.

Dlatego też warto wiedzieć, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) współpracuje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nad wypracowaniem nowych produktów w ramach nowej perspektywy finansowej UE – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Efektem tych prac będzie wypracowanie dwóch nowych produktów dla przedsiębiorców realizujących inwestycje technologiczne lub związane z podnoszeniem efektywności energetycznej firm.

Wsparcie dla rozwoju i innowacyjnych rozwiązań

W ofercie BGK znajdzie się kredyt technologiczny z przeznaczeniem na wsparcie wdrożeń innowacyjnych technologii oraz uruchomienia na tej podstawie procesu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) produktów lub usług. Produkt ten będzie skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Wdrażane innowacje mogą zostać opracowane przez przedsiębiorcę lub nabyte od zewnętrznego podmiotu. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obecnie intensywne prace nad uruchomieniem naboru wniosków w czwartym kwartale 2022 roku.

Kredyt ekologiczny to kolejny produkt BGK skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także prawdopodobnie do small mid-caps (zatrudniających do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników). Podmioty te będą mogły się ubiegać o takie dofinansowanie, jeśli planują inwestycje, których celem jest poprawa ich efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury (np. linii technologicznych, budynków) oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) lub modernizacje istniejących instalacji OZE. Planowane uruchomienie naboru wniosków planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r.

Wskazane powyżej informacje (daty, grupy docelowe etc.) mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Więcej informacji o opisanych produktach pojawi się na stronie www.bgk.pl bliżej wskazanych terminów.

Wsparcie gwarancyjne

Gwarancje BGK od lat ułatwiają dostęp do finansowania firmom i sprawdzają się zarówno w czasie stabilnej koniunktury gospodarczej, jak i w czasie kryzysu.

Potrzeba finansowania nowych inwestycji lub bieżących wydatków jest nieodzownym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Jednym z rozwiązań, które stosują firmy, jest wykorzystanie finansowania swojej firmy kredytem lub korzystanie z faktoringu. Dostęp do kredytu może okazać się nie lada wyzwaniem dla firm, które nie dysponują odpowiednim jego zabezpieczeniem, szczególnie w sytuacji niesprzyjającej koniunktury i stosowania w tym czasie bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej.

Doskonałym wsparciem dla firm w dostępie do finansowania kredytem lub faktoringiem są gwarancje BGK. Dzięki nim przedsiębiorca nie tylko uzyskuje zabezpieczanie swojego kredytu lub linii faktoringowej, ale również może uzyskać je na lepszych warunkach (np. niższa marża, niższa prowizja, wyższa kwota itp.), a w niektórych przypadkach otrzymać nawet wsparcie finansowe w postaci częściowej spłaty odsetek od kredytu.

Obecnie BGK dysponuje bogatą ofertą gwarancji dla firm, które dodatkowo do końca 2022 r. będą udzielane na specjalnych warunkach pomocowych polegających m.in. na braku opłaty prowizyjnej, dłuższych okresach gwarancji (gwarancja de minimis) lub obejmowaniu gwarancją Biznesmax z dopłatą do oprocentowania także kredytów obrotowych udzielanych w celu utrzymania płynności finansowej. 

Kto może skorzystać z gwarancji?

Różnorodność zastosowanych w ofercie gwarancyjnej BGK rozwiązań umożliwia dostęp do gwarancji dla firm bez względu na ich wielkość lub branżę. Gwarancja de minimis i gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania są dedykowane dla MŚP, gwarancje faktoringu dedykowane są dla MŚP i dla dużych firm, natomiast gwarancja płynnościowa skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wszystkie ww. gwarancje mogą zabezpieczyć przedsiębiorcy aż do 80 proc. wartości kredytu lub linii faktoringowej. Dzięki temu łatwiej jest pozyskać finansowanie bez konieczności przedstawiania innych zabezpieczeń, a w przypadku korzystania z gwarancji Biznesmax otrzymać także dopłatę do oprocentowania kredytu, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki, obecnie jej stawka roczna wynosi 3,33 proc. Korzystanie z gwarancji BGK to także wygoda i dostępność dla przedsiębiorcy, gdyż wszystkie formalności związane z gwarancją realizowane są na terenie całego kraju przez banki udzielające kredytu lub faktorów, którzy współpracują z BGK na podstawie stosownych umów. Z listą tych instytucji oraz ze szczegółami oferty gwarancji można zapoznać się na stronie www Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tekst powstał przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o produkcie / programie znajdziesz na www.bgk.pl

Przyznanie gwarancji de minimis, gwarancji Biznesmax, oraz kredytów technologicznego lub ekologicznego uzależnione jest/będzie od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wskazane oprocentowanie dotyczy gwarancji Biznesmax.