Menu Zamknij

BĘDĄ NOWE PIENIĄDZE NA POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA FIRM

Pożyczki płynnościowe finansowane z Programu Inteligentny Rozwój wpisały się w zapotrzebowanie firm w okresie pandemii. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje dalsze zwiększanie budżetu Funduszu Pożyczkowego – dodatkowe środki będą wykorzystane na finansowanie obecnie złożonych wniosków, ale też na nowe nabory. MFiPR oraz Bank Gospodarstwa Krajowego chcą podpisać umowy z nowymi instytucjami finansowymi, żeby usprawnić obsługę nowych wniosków przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności na korzystnych warunkach.

970 mln zł w 1105 wnioskach o pożyczki płynnościowe z POIR – to prawie dwukrotnie więcej niż aktualny budżet programu. Obecnie wszyscy pośrednicy czasowo wstrzymali nabór i koncentrują się na ocenie złożonych już wniosków. Pula środków dla każdego z 10 pośredników może zostać zwiększona, kiedy ocenionych zostanie co najmniej połowa złożonych wniosków.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało już z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę zwiększającą budżet Funduszu Pożyczkowego z 400 na 550 mln zł. Te środki będą przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie wniosków już złożonych, które pozytywnie przejdą ocenę u pośredników finansowych – część pośredników już złożyło w BGK wnioski o zwiększenie dostępnych kwot. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak już zapowiedziała kolejne zwiększenia budżetu, z przeznaczeniem również na nowe nabory wniosków, aby więcej firm mogło skorzystać z tego atrakcyjnego instrumentu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że w najbliższych tygodniach ogłosi kwotę kolejnego zwiększenia, a BGK zaprosi do kolejnego konkursu pośredników, którzy będą udzielać pożyczek płynnościowych z POIR. Ubiegać się o nie mogą mikro, małe i średnie firmy z całej Polski (bez ograniczeń dotyczących lokalizacji i charakteru działalności ani branży):

  • kwota pożyczki ustalana jest w zależności od indywidualnej sytuacji firmy, jako:
    • dwukrotność zeszłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; lub
    • 25% zeszłorocznych obrotów; lub
    • w uzasadnionych przypadkach, jako kwota zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy w ciągu najbliższych 18 miesięcy;
  • brak jest ograniczeń co do liczby pożyczek, z zastrzeżeniem, że łączna wartość finansowania dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł;
  • spłata pożyczki może potrwać do 6 lat, w tym czasie można skorzystać z maksymalnie półrocznej karencji w spłacie, a w pierwszych dwóch latach – również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych;
  • w przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot – zabezpieczenie ustali pośrednik.

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi, których listę, wraz ze szczegółowymi informacjami o instrumencie, można znaleźć TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej