Menu Zamknij

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie realizuje unikatowy projekt, dzięki któremu macie Państwo możliwość wzięcia udziału w całkowicie BEZPŁATNYCH szkoleniach językowych i komputerowych.

W ramach Projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla osób pracujących:

* kursy językowe – język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach
* kursy komputerowe ICT – na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL)

Projekt kierowany jest do:

– osób pracujących (na podstawie umów o prace/ zlecenie / o dzieło)
-w wieku powyżej 25 roku życia,
-z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego) 
-uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
-należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji:

*kobiety
*osoby o niskich kwalifikacjach
*osoby w wieku 50+
*osoby z terenów wiejskich
*osoby z niepełnosprawnością.
(należy spełnić jeden warunek)

Dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

RODO

W celu poznania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. N.M.P. 24/5
42-202 Częstochowa
biuro@riph.eu
tel. 34 344 82 58