Menu Zamknij

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo,  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie realizuje unikatowy projekt, dzięki któremu macie Państwo możliwość przeszkolenia swoich pracowników. Organizujemy bezpłatne kursy językowe i komputerowe.

Oferujemy szkolenia:

język angielski (na dowolnych poziomach zaawansowania)

język niemiecki (na dowolnych poziomach zaawansowania)

język francuski (na dowolnych poziomach zaawansowania)

kursy komputerowe (na dowolnych poziomach zaawansowania)

Szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 i B1 organizujemy również w Żarkach oraz w Myszkowie.

Projekt kierowany jest do:

•     osób pracujących (na podstawie umów o prace/ zlecenie / o dzieło)
•     w wieku powyżej 25 roku życia,
•     z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego)
•     uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
•     należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności w projekcie mogą wziąć udział:
(należy spełnić jeden warunek)
-kobiety
-osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. średnie)
-osoby w wieku 50+
-osoby z terenów wiejskich
-osoby z niepełnosprawnością.

Dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

RODO

W celu poznania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. N.M.P. 24/5
42-202 Częstochowa
biuro@riph.eu
tel. 34 344 82 58