Menu Zamknij

BEZPŁATNE WARSZTATY EKSPORTOWE W RYBNIKU – 6 CZERWCA 2023r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców MŚP z województwa śląskiego.

Udział w warsztatach jest objęty pomocą de minimis.

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową.

„UMOWY W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM”

Termin szkolenia: 6 czerwca 2023 r.Miejsce szkolenia: Hotel PRZY MŁYNIE, ul. Miejska, Rybnik

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej.

kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia m.in.:

  • sposoby zawierania umów i ich specyfika w ujęciu zawierania umów zdalnie, przy użyciu pośrednika lub w kontakcie bezpośrednim
  • akty prawne regulujące obrót międzynarodowy
  • sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
  • zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym

Warsztaty prowadzona będą przez dr Maksyma Ferentsa – eksperta z ponad 15 letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń, doradztwa, wykładów, seminariów. Specjalizującego się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również międzynarodowego prawa korporacyjnego oraz prawa kontraktów.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Więcej informacji:
Centrum Internacjonalizacji
Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 327 233 110 w.418