Menu Zamknij

BUSINESS CENTER 1 SP. Z O.O. – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Firma istnieje na rynku od 2002 roku. Profilem działalności są usługi szkoleniowe i doradcze.

Główna siedziba mieści się w Katowicach przy ul. Uniwersytecka 13.

Misją Business Center 1 Sp. z o. o., jest nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kompetencji kadr przedsiębiorców z całego kraju. Oferta adresowana jest także do osób pozostających bez zatrudnienia lub osób wykluczonych społecznie. 

Misja ta realizowana jest poprzez system rozbudowanych szkoleń, które w przeważającej części są współfinansowane z funduszy unijnych (PHARE, POKL, EFS).
Strategicznym celem działalności firmy jest świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorczości, pomoc merytoryczna w zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania odpowiednich cech osobowości dla potrzeb rozwijania i wspierania biznesu.

Business Center 1 Sp. z o.o. dysponuje komfortowym lokalem biurowym w centrum Katowic o powierzchni 200 m2 (3 sale szkoleniowe, klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video  w tym sala komputerowa). Pomieszczenia znajdują się na parterze biurowca ALTUS i realizuje zasady równości szans  i niedyskryminacji, w tym dostępności  dla osób z niepełnosprawnościami .

BC1 jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego i posiada:

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 • Wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia,
 • Akademia Edukacyjna VCC,
 • Partner Egzaminacyjny VCC,
 • Laboratorium ECDL nr PL-LAB 1817, Egzaminowanie z produktów ECDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced, e-Citizen, EPP e-Urzędnik, EPP e-Nauczyciel,
 • PN ISO 9001:2015 (certyfikat w zakresie usług szkoleniowych i doradczych),
 • Laureat Konkursu Orły Kształcenia 2021.

Dzięki uzyskanej akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firma była jednym z organizatorów szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu PHARE 2000 oraz PHARE 2001.

Business Center1 Sp z o.o. realizuje liczne Projekty, które mają na celu podnoszenie kompetencji językowych i komputerowych dla osób pracujących, szkolenia dla sektora medycznego w tym pielęgniarek, fizjoterapeutów a także pracowników działu HR, a także projekty, które pozwalają na rozwijanie własnego biznesu z dofinansowaniem dla osób biernych zawodowo. Firma przeszkoliła na ten moment ponad 50 000 klientów i jest w realizacji sześciu projektów na łączną kwotę 11 mln złotych.

 • Działanie 11.4.1 „Tiki i języki – Twoją szansą na rozwój, wartość 0,5 mln zł, Lider –  WUP Katowice,
 • Działanie 11.4.3 – „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” – wartość 4,2 mln zł  – WUP Katowice – Lider,
 • Działanie 11.4.1 – „Akademia kompetencji – szkolenia językowe i komputerowe” – wartość 1 mln  zł – WUP Katowice – Lider,
 • Działanie 11.3 – „Postaw na kwalifikacje!” – wartość 1 mln zł – WUP Katowice – Lider,
 • Działanie 7.4.2 – „Bądź Aktywny! Dotacje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” – wartość 1,8 mln zł – WUP Katowice – Partner (Lider – Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach),
 • Działanie 7.4.2 – „Młodzież na START! 2021” – wartość 2,5 mln zł – WUP Katowice – Lider (Partner – Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach).

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:

Business Center 1 Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
ALTUS (parter), wejscie A
tel.720 775 934
biuro@bc1.pl
www.bc1.pl