Menu Zamknij

CO TO JEST BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT?

Biała lista podatników VAT to rejestr zawierający informacje o przedsiębiorstwach, które są podatnikami VAT. Dzięki niemu można sprawdzić też wiarygodność partnera biznesowego, co jest niezbędne przy rozliczaniu podatku.

Co to jest biała lista podatników VAT?

Czy za wpis na białą listę podatników trzeba płacić?

Wykaz podatników VAT, inaczej biała lista podatników to ogólnodostępna, darmowa baza danych, która zawiera informacje o zarejestrowanych podatnikach VAT, a także firmach wykreślonych z tego rejestru. Dopisania do bazy dokonuje naczelnik urzędu skarbowego. Baza ta jest rejestrem pokazującym status na konkretny dzień, do 5 lat wstecz.

Po co jest biała lista podatników?

Na białej liście podatników znajdziemy dane przedsiębiorców, takie jak nazwę, numer NIP, regon, adres, a także informację o statusie przedsiębiorcy, czyli o tym, czy jest to zarejestrowany podatnik VAT czynny, czy też zwolniony. W rejestrze jest też data rejestracji albo wykreślenia z rejestru. W tym drugim przypadku zawsze podana jest podstawa prawna. Dodatkowo na białej liście mamy też wgląd w numery rachunków bankowych, które są zarejestrowane na dane konkretnej firmy. Jeśli chcemy dokonać poprawnego rozliczenia podatków (m.in. właściwie rozliczyć podatek VAT) powinniśmy sprawdzić, czy dany kontrahent widnieje w rejestrze podatników VAT.

Podatnik korzystając z rejestru VAT może sprawdzić przede wszystkim dane swojego kontrahenta. Jeśli jakiś podmiot został wykreślony z rejestru  VAT, to jego dane będą widniały w rejestrze przez 5 lat.

Rejestr podatników VAT umożliwia sprawdzenie, kiedy dokładnie dokonano weryfikacji innego podmiotu. Można też sprawdzić wstecznie, jaki numer rachunku miał podatnik w momencie zarejestrowania go jako czynnego podatnika VAT.

Mojego rachunku bankowego nie ma na białej liście VAT?

Jeśli przedsiębiorca zauważy, że na białej liście nie ma numeru rachunku bankowego, którego używa w rozliczeniach firmowych, powinien taką informację zaktualizować. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej powinno się dokonać uzupełnienia danych poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego CEIDG. Spółka cywilna składa do urzędu skarbowego NIP-2, a podmiot wpisany do KRS powinien złożyć NIP-8

Jeśli opłacimy fakturę od kontrahenta na rachunek, który nie został zarejestrowany w bazie Ministerstwa Finansów to nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatności w części, w jakiej płatność dokonano. Mało tego. Sankcją jest też odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów lub to świadczenie usług udokumentowane fakturą, która została opłacona z pominięciem rachunku widniejącego w bazie białej listy VAT. Sankcje te jednak będą miały zastosowanie tylko w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 15 000 zł. Warto jednak sprawdzać status kontrahenta na białej liście VAT przy każdej transakcji. 

Źródło: www.dziennikprawny.pl