Menu Zamknij

CZARNA KSIĘGA BEZPRAWNYCH PRAKTYK STOSOWANYCH WOBEC PRACODAWCÓW DELEGUJĄCYCH PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy przygotowuje Czarną Księgę bezprawnych praktyk, które stosowane są wobec pracodawców delegujących pracowników w ramach świadczenia usług. Ministerstwo zamierza rozszerzyć jej zakres na bariery i ograniczenia, które utrudniają realizację wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału.
Ministerstwo w sposób ciągły monitoruje sytuację na wspólnym rynku i zbiera informacje dotyczące wszelkich ograniczeń.  Dlatego wiemy, że kluczowe dla powstania Księgi będą informacje o konkretnych barierach i nadużyciach, z którymi borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność transgraniczną. Z naszego doświadczenia wynika, że dla naszych partnerów na forum UE oraz w innych państwach członkowskich brak konkretnych informacji oraz brak skarg oznacza brak rzeczywistego problemu.

Celem inicjatywy jest poznanie etapów i trudności transgraniczne polskiego przedsiębiorcy, który chce prowadzić swoją działalność na rynku UE.  Skąd czerpie wiedzę jakie wymogi i formalności trzeba spełnić aby móc prowadzić działalność w innych krajach UE? Czy problemem jest np. konieczność założenia konta w banku w innym państwie członkowskim? Czy problemem jest założenie firmy w innym państwie członkowskim? Czy należy zdobyć dodatkowe certyfikaty, pozwolenia? Czy należy spełnić dodatkowe wymagania w tym lokalne ale także zdrowotne, ubezpieczeniowe, środowiskowe, itp.? Czy istnieją problemy z delegowaniem pracowników? Czy skompletowanie potrzebnej dokumentacji to problem? Czy kontrole w państwie świadczenia usługi są częste lub uciążliwe i czy kary są proporcjonalne do ewentualnych uchybień (czy są raczej niewspółmierne)?

Informacje można przekazywać na adres:sekretariatDSE@mpit.gov.pl.

Ministerstwo gwarantuje pełną anonimowość danych firmy.

Kontakt:
Sekretariat 
Departament Spraw Europejskich 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
tel. 22 262 96 93 
maria.Laskowska@mpit.gov.pl