Menu Zamknij

CZAS PODSUMOWAĆ WARSZTATY Z BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ

W czwartek 28 lutego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyły się warsztaty dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej pn. „Naukowcy dla przedsiębiorców”.

Organizatorem spotkania była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie wspólnie z Uniwersytetem im. Jan Długosza w Częstochowie. Osobą odpowiedzialną za współpracę Uniwersytetu z przedsiębiorcami jest dr hab. Edmund Golis Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w obszarze nauki i sztuki.

CTWIONS zostało powołane w ceu zwiększenia zakresu wykorzystania potencjału dydaktycznego, naukowego i artystycznego UJD dla rozwoju Częstochowy, regionu i kraju poprzez transfer wyników badań, prac naukowych i artystycznych do gospodarki i otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem Centrum jest również wspieranie rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim oraz promocja osiągnięć nauki i sztuki.

Spotkanie zostało zainicjowane w celu nawiązania współpracy Uniwersytetu z regionalnymi przedsiębiorstwami, którzy działają w zakresie badawczo-rozwojowym. Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach współpracy oraz o perspektywach rozwoju innowacyjnego rynku rolno-spożywczego w naszym Mieście i regionie. Było to pierwsze z cyklicznie planowanych spotkań, kolejne zostało zaplanowane na przełomie maj – czerwiec 2019 r.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu: Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak, Prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD, Dyrektor CTWIONS dr hab. Edmund Golis; przedstawiciele RIPH w Częstochowie Prezes Zarządu Izby Andrzej Broniewski, Prezydent Rady Izby Tadeusz Szymanek

oraz liczne grono przedsiębiorców, wśród których nie zabrakło Prezesa Zarządu częstochowskiej Spółdzielni Spożywców PSS Społem Jedność Ryszard Buły, który od wielu lat jest aktywnym Członkiem RIPH w Częstochowie.