Menu Zamknij

CZYM JEST FAKTURA KOŃCOWA I JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ?

Faktura końcowa jest to dokument który zamyka zamówienie. Żeby prawidłowo ją rozliczyć na gruncie podatku PIT i VAT należy wiedzieć, jakie powinna spełniać wymagania formalne i kiedy powstaje obowiązek podatkowy. W dzisiejszym artykule Bizin.pl przedstawiamy wszystkie informacje na temat faktury końcowej. 

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową oraz końcową

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową, czyli fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty, przed dokonaniem sprzedaży, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, i są to transakcje dotyczące:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
 • telekomunikacyjnych,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Jakie elementy musi posiadać faktura końcowa

Faktura końcowa musi posiadać stałe elementy zwykłej faktury VAT. Do tych elementów należą:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • otrzymaną kwotę zapłaty;
 • kwotę podatku 
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość (liczbę) zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze końcowej sumę wartości towarów lub usług należy pomniejszyć o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura końcowa powinna zatem zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.