Menu Zamknij

Deklaracja PIT 36 – kto musi składać?

Wszyscy podatnicy, którzy w roku danym podatkowym osiągnęli przychody, zobligowani są do dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

Na skróty: Co to jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy jest obligatoryjną daniną osób fizycznych oraz prawnych na rzecz skarbu państwa. Wysokość podatku zależy od osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów oraz innych możliwych odliczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wszystkie osoby fizyczne tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych i spółki cywilnej. 
Rozliczeń w oparciu o ustawę o PIT dokonują także osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz emeryci i renciści.

 
Deklaracja PIT 36

Deklaracja PIT 36 jest przeznaczona dla podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje także działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. 

Zeznanie roczne PIT 36 należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin przesuwany jest na pierwszy roboczy dzień następujący po 30 kwietnia. 

Ulgi w deklaracji PIT 36

Deklaracja PIT 36 daje możliwość rozliczenia się  wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Dodatkowo w ramach deklaracji PIT 36 możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych. Najbardziej popularne ulgi to: 

  • ulga z tytułu krwiodawstwa,
  • ulga z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19,
  • ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga na internet,
  • ulga prorodzinna  pod warunkiem, że małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie  przekraczają łącznego, dochodu w wysokości 112 000 zł.

Forma złożenia PIT 36

Deklarację PIT można złożyć do Urzędu Skarbowego w następujący sposób:

  • listownie 
  • w urzędzie skarbowym, 
  • elektronicznie.

W celu złożenia deklaracji w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie numeru NIP. Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowej wymaga podania  danych autoryzujących wysyłkę tj. imię, nazwisko, NIP, datę urodzenia oraz kwotę przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej za poprzedni rok. 

W przypadku przesyłki zeznania rocznego elektronicznie przysługuje 45 dniowy termin zwrotu podatku dochodowego. Jeśli podatnik zdecyduje się na złożenie zeznania rocznego papierowo to wówczas przysługuje mu zwrot w terminie 3 miesięcy.

źródło: bizin.pl