Menu Zamknij

DOFINANSOWANIE EKSPORTU – GO TO BRAND

Wsparcie eksportu dla Firm

Znamy już termin konkursu 3.3.3 Go To Brand. Rozpocznie się on 11 lutego i potrwa do 11 marca 2020 roku.

Działanie 3.3.3 Go To Brand

Aktualne edycje tego konkursu zostały znacznie uproszczone w stosunku do edycji wcześniejszych.

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić tylko trzy warunki.

1. Wpisywać się w 1 z 12 branż przewidzianych dla programu

BRANŻE

 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • Części samochodowe i lotnicze,
 • IT/ICT,
 • Jachty i łodzie,
 • Kosmetyki,
 • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • Meble,
 • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Sprzęt medyczny.

2. Wybór rynku perspektywicznego i organizacja misji wyjazdowej lub stoiska targowego na tym rynku

3. Udział w charakterze wystawcy lub organizacja misji wyjazdowej na targi, na których zorganizowane będzie narodowe stoisko informacyjne  

Pozostałe imprezy targowe można wybierać dowolnie.

Dodatkowo całość konkursu rozliczana jest za pomocą kwot ryczałtowych, co oznacza, iż na etapie składania wniosku określamy kwoty uczestnictwa w danych targach lub wyjazdach i z Instytucją nie musimy rozliczać się za pomocą faktur, a jedynie dokumentując nasz udział w danym zdarzeniu.
W konkursie można otrzymać aż 90% zaliczki.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU?

 • Udział w targach międzynarodowych w charakterze wystawcy lub zwiedzającego
 • Organizację misji wyjazdowych lub przyjazdowych
 • Usługę doradczą w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa
 • Działania promocyjne

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP

W konkursie mogą wziąć udział producenci oraz usługodawcy z terenu całego kraju.

 FINANSOWANIE

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670 zł, przy dofinansowaniu:

 • 85% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw z województw innych niż mazowieckie
 • 80% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
 • 75% dofinansowania dla małych przedsiębiorstw
 • 60% dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia firmy wraz z niezbędnymi w tym zakresie szkoleniami;

 • podróże służbowe pracowników w tym takie jak np. diety, noclegi, przejazdy, itp.
 • transport i ubezpieczenia osób i eksponatów, koszty odprawy celnej i spedycji
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • zakup, budowa oraz obsługa stoiska targowego
 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji
 • nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki)
 • przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej

Zapraszamy do kontaktu:

Argo Navi Dotacje i Eksport
ul. Al. NMP 24 lokal 17
42-202 Częstochowa 
pawel.kocwin@argonavi.pl
tel. 34 34 70 128
tel. 605 052 274