Menu Zamknij

”EKSPERT – KAZACHSTAN” – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa we współpracy z Krajowa Izba Przedsiębiorców Republiki Kazachstanu ma zaszczyt poinformować o tym, że w ramach państwowego programu „Business Road Map 2020″ realizuje projekt ” Starsi seniorzy”, którego zadaniem jest  przyciąga zagranicznych ekspertów z różnych krajów do Kazachstanu.

W 2019 r. Planuje się przyciągnąć 49 zagranicznych ekspertów z zagranicy.

Eksperci przyciągają następujące branże:

1. Kompleks agroindustrialny

2. Górnictwo

3. Przemysł lekki i produkcja mebli

4. Produkcja materiałów budowlanych i innych niemetalicznych produktów mineralnych

5. Metalurgia, obróbka metali, inżynieria mechaniczna

6. Pozostałe sektory przemysłu

7. Transport i magazynowanie

8. Turystyka

9. Informacja i komunikacja

10. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

11. Edukacja

12. Usługi zdrowotne i socjalne

13. Sztuka, rozrywka i rekreacja

14. Zapewnienie innych usług.

Strona Kazachstańska pokrywa następujące koszty organizacji misji eksperta obejmuje:

– przyciąganie i szkolenie ekspertów (w tym ubezpieczenie, wizy, a także inne wydatki związane z przyciąganiem i szkoleniem ekspertów);

– koordynacja logistyki misji eksperckich;

– podróże lotnicze ekspertów w tę iz powrotem między krajem międzynarodowym a Kazachstanem, w tym koszty transportu (zakwaterowanie w hotelu, posiłki i transport na trasie do / z Kazachstanu);

– zapewnianie podróży lotniczych i / lub usług ekspertów w zakresie transportu kolejowego na terenie kraju według miejsca przeznaczenia;

– monitorowanie i ocena działań związanych z misjami eksperckimi;

– przygotowanie raportów, w tym diagnostyki i identyfikacji konkretnych problemów rozwoju przedsiębiorstwa, opracowywania rozwiązań i praktycznej pracy w celu wyeliminowania konkretnych problemów.

Proszę o zgłaszanie kandydatur na ekspertów z ww. branż i przesłanie informacji do Polsko-Kazachstańskiej Izby z dopiskiem w temacie :”Ekspert -Kazachstan”.

WYMAGANIA:

-ekspert powinien mieć co najmniej 5 lat doświadczeń w usługach doradczych w swojej branży.

-znajomość jednego z wymienionych języków: angielski, rosyjski, chiński

-przedstawienie referencji wykonanych usług doradczych w swojej dziedzinie

Termin składania ofert: 12 lutego 2019 r. Usługi eksperta wynagradzane będę ze środków budżetowych Kazachstanu.

W przypadku zainteresowania  do kontaktu. Dodatkowych Informacji udziela: Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Pzemysłowa
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Piotr Guzowski 
Prezes Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
tel/fax: + 48 22 630 97 82
tel: + 48 22 630 96 53
kom: + 48 605 348 396 
e-mail: 
prezes@pkihp.pl
www.pkihp.pl