Menu Zamknij

EKSPORT W MARCU 2020 – PROGNOZA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo, prezentujemy raport o stanie gospodarki w miesiącu marcu br. przedstawiony przez ekspertów z KIG w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2020 wyniósł 17 075 mln EUR. Obniżył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 12,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 15,8%. Wielkość eksportu w kolejnych miesiącach będzie głęboko spadać.
Marzec przynosi zazwyczaj znaczny wzrost aktywności gospodarczej, w tym również eksportowej. Jego skala zależy od tego na ile intensywne były dwa pierwsze miesiące roku, a po części też od kalendarza (na jaki okres przypadają Święta). W marcu przypada też intensyfikacja otwarcia roku – okres forsownych zakupów producentów – szykujących się do realizacji nowych zamówień. W bieżącym roku marzec stał pod znakiem narastających obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji
w łańcuchach dostaw. Trudniej było realizować zlecenia eksportowe niż krajowe.
W konsekwencji poziom eksportu ograniczany był znacznie bardziej niż poziom produkcji przemysłowej.

W miejsce więc typowego wzrostu eksportu w marcu o około 10% pojawi się w statystykach spadek rzędu 12,3%. W konsekwencji w marcu 2020 roczna dynamika eksportu mogła ulec pogorszeniu z dodatnich 5,7% w lutym do ujemnych – 15,8%.

W marcu złoty osłabił się wobec euro – o 3,7% do 4,4356 i równocześnie okazał się o 3,2% słabszy niż przed rokiem (w lutym złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 0,9%). Zmiany te poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów.  Korzystnie prezentowała się też sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W marcu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 2,4% do 4,0126. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 5,5% (w lutym złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,1%).

Od marca statystyki przyniosą znaczący regres aktywności w wymianie międzynarodowej. Jego powodem jest gwałtowne wyhamowanie procesów gospodarczych wywołanych całokształtem zjawisk związanych z pandemią koronawirusa. Bardzo istotnie spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr konsumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele z zamówionych towarów nie jest odbieranych. Pojawiły się też znaczące problemy z logistyką i możliwością dostarczenia zamówionych i wyprodukowanych towarów. W części przypadków realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach surowców i półproduktów, w części zaś problemy ze skompletowaniem załogi (kwarantanna).

W aktualnej sytuacji praktycznie nie jest możliwe prognozowanie przebiegu procesów gospodarczych. Nie jest bowiem znany okres „zamknięcia” gospodarek podstawowych dla nas z punktu widzenie eksportu. Trudny jest też do ustalenia ostateczny odsetek podmiotów gospodarczych, które po okresie głębokiego regresu sprzedaży będą zdolne do dalszego działania (tak w Polsce jak i na świecie). Szczególnie istotne dla kalkulacji jest tempo w jakim poszczególne gospodarki i branże będą wracały do poziomu aktywności notowanego przed koronawirusem.

Można więc jedynie tworzyć wariantowe scenariusze. W aktualnie uznawanym przez nas za najbardziej prawdopodobny oczkujemy, że skala spowolnienia u naszych głównych partnerów okaże się nieco większa niż w roku 2009. W dodatku załamanie sprzedaży będzie w początkowym okresie przebiegać gwałtowniej niż wtedy. Najtrudniejszy czas powinien być za to krótszy. Natomiast powrót do poziomu aktywności sprzed koronawirusa może istotnie rozciągnąć się w czasie.

Eksport w miesiącach od kwietnia do czerwca może okazywać się o nawet 30-40% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W następnych miesiącach skala regresu będzie się zmniejszać. W marcu 2021 roczna dynamika eksportu ponownie stanie się dodatnia (choć głównie ze względu na efekty bazowe). Wypada podkreślić, że dopiero latem 2021 poziom eksportu zacznie przekraczać notowany w analogicznym okresie roku 2019.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku eksport wyniósł 38 825 mln EUR i okazał się o 4,6% większy niż w pierwszych dwóch miesiącach roku 2019. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-II 2020 r. 39 900 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,1%.
Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2020-2021 można oczekiwać zmniejszenia naszej sprzedaży z 230,3 mld EUR w roku 2019 do 189,0 mld EUR (o 18,0%) w roku 2020 oraz zwiększenia jej do 226,5 mld EUR (o 19,9%) w roku 2021. Poziom eksportu z roku 2019 uda się przekroczyć najprawdopodobniej dopiero w roku 2022.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:
Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl
Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl