Menu Zamknij

II FORUM PRAWNO-EKONOMICZNE – PRAWO MEDYCZNE

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie w Partnerstwie z Fundacją Przyjazne Prawo w Częstochowie, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie, Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie i Politechniką Częstochowską, zaprasza do udziału w II Forum Prawno-Ekonomicznym o tematyce Prawo Medyczne, które odbędzie się 16 listopada 2023r. na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4.
Zapraszamy przedstawicieli i pracowników zawodów medycznych, właścicieli przychodni, przedsiębiorców współpracujących ze służbą zdrowia, firmy farmaceutyczne, producentów narzędzi i urządzeń medycznych, przedsiębiorców, służby i firmy medyczne, uczniów, studentów, otoczenie biznesu i jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Forum.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagane jest potwierdzenie obecności do 08.11.2023r. na e-mail: poczta@riph.eu .
Serdecznie zapraszamy.